L’Ajuntament de Mataró decideix el calendari de festes locals 2004

Dijous passat, 4 de setembre, el Ple va aprovar el calendari de festes locals per l’any 2004.

D’acord amb el calendari laboral marcat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament estableix com a festes locals, retribuïdes i no recuperables, els dies 31 de maig de 2004, dilluns de Pasqua Granada, i el dimarts 27 de juliol de 2004, festa major de Les Santes.


Amb aquestes dues festes locals i les marcades per la Generalitat de Catalunya, el Calendari de Festes a Mataró per a l’any que ve, queda de la següent manera:1 de gener
Any nou
Dijous

9 d’abril
Divendres Sant

12 d’abril
Dilluns de Pasqua

1 de maig
Festa del Treball
Dissabte

* 31 de maig
Dilluns de Pasqua Granada

24 de juny
Sant Joan
Dijous

* 27 de juliol
Festa Major de Mataró. Les Santes
Dimarts

15 d’agost
L’Assumpció
Diumenge

11 de setembre
Diada Nacional de Catalunya
Dissabte

12 d’octubre
Festa Nacional d’Espanya
Dimarts

1 de novembre
Tots Sants
Dilluns

6 de desembre
Dia de la Constitució
Dilluns

8 de desembre
La Immaculada Concepció
Dimecres

25 de desembre
Nadal
Dissabte

26 de desembre
Sant Esteve
Diumenge* festa local