L’estat de l’educació a Catalunya. Anuari 2011.

La Fundació Jaume Bofill ha publicat aquest informe que consitueix una anàlisi acurada, àmplia i rigorosa de l’educació a Catalunya. S’hi poden trobar dades rellevants sobre l’abandonament educatiu prematur, l’evolució dels indicadors d’èxit educatiu, la distribució de l’alumnat estranger i l’evolució de la taxa de graduació en ESO entre d’altres temes d’interès.

Podeu consultar la presentació de l’Anurai 2011 aquí: