L´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró signa un conveni perquè les dones que es formen en un taller d´ocupació puguin prestar els seus serveis

Avui dijous, 20 de febrer, la presidenta de l´Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), Pilar Gonzàlez-Agàpito; el regidor de Sanitat i Serveis Socials, Oriol Batista; la vicepresidenta de la Fundació GIMM, Sílvia López; i la directora de la Fundació Privada El Maresme, Carme Maltas, han signat un conveni de col.laboració per a la prestació dels serveis de les dones que es formen en el taller d´ocupació “Serveis d´atenció especialitzada a les persones”.


L´IMPEM va iniciar el passat dia 30 de desembre el taller d´ocupació “Serveis d´atenció especialitzada a les persones”. Aquesta iniciativa és un programa de formació-treball adreçat a dones en situació d’atur majors de 25 anys subvencionat pel Departament d´Indústria, Treball, Comerç, Consum i Turisme de la Generalitat.

En aquest taller, en el qual hi participen 24 dones que busquen feina en el sector de serveis a les persones, l´aprenentatge i la qualificació s´alternen amb la prestació d´un servei d´interès social. Per donar aquest servei les alumnes reben un salari i compten amb un contracte per part de l´IMPEM.

El conveni signat permetrà que durant l´any 2003 les alumnes-treballadores prestin serveis d´atenció a persones amb un cert grau de dependència beneficiàries del Servei de Sanitat i Serveis Socials de l´Ajuntament, la Fundació El Maresme i la Fundació GIMM. Així, es donaran prestacions a persones més grans de 65 anys que viuen soles o en parella i amb pocs ingressos al seu domicili. També s´afavorirà a persones amb discapacitats físiques i/o psíquiques.

El taller és de 500 hores de formació teòricopractica i més de 1.100 hores de treball en domicilis.