L’OCIC Maresme amplia les seves competències amb la realització d’arbitratges de consum

 

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Maresme ha rebut les competències d’arbitratge que li permeten realitzar vistes entre consumidors i empreses que tenen un conflicte. Divendres passat es van realitzar les pimeres sessions. Es van veure 5 reclamacions de maresmencs contra empreses de telefonia, el sector que concentra més queixes per part dels consumidors.


L’OCIC Maresme va entrar en funcionament el 9 de febrer de 2010. En el seu primer any de funcionament ha tramitat 691 reclamacions, 36 sol·licituds de mediació i 28 queixes, a més d’atendre 793 peticions d’informació per part de consumidors i consumidores de la comarca. Aquest 2011 assumeix també la celebració de vistes arbitrals després que la Generalitat hagi delegat al Consell Comarcal, de qui depén l’OCIC, les competències corresponents.

L’arbitratge de consum consisteix en un sistema extrajudicial i voluntari que ofereix als consumidors i a les empreses la possibilitat de resoldre els conflictes de consum amb caràcter vinculant i executiu, i de manera objectiva i gratuïta. L’Òrgan Arbitral escolta les argumentacions de les dues parts i dicta un laude que té el mateix valor que una sentència judicial i, per tant, és d’obligat compliment.

El procés comença quan el consumidor presenta la reclamació. Primer s’intenta la mediació per arribar a un acord entre les parts i si aquesta no prospera, el consumidor pot demanar el procediment arbitral. Si l’empresa està adherida a l’arbitratge, se celebra un vista arbitral. També hi ha empreses que no estan adherides al sistema però que accepten l’arbitratge. A la comarca del Maresme hi ha 153 establiments adherits. Al conjunt de Catalunya n’hi ha més de 5.500.

Els primers casos sobre els quals s’ha dictat {c}laude{n} han estat contra empreses de telefonia. De fet, el 74,2% dels arbitratges de consum celebrats a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya durant el 2010 van ser de temes relacionats amb telefonia i internet. Altres sectors objecte d’arbitratges van ser els relacionats amb l’energia (7,9% dels laudes) i els aparells d’ús domèstic (4,1%).