Inici Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)

Servei de l'Oficina d'Atenció al Consumidor (OCIC)

El Consell Comarcal publica una sèrie de video-càpsules amb consells de consum

Les reclamacions en matèria de subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) a l’Oficina d’Informació al Consumidor (OCIC) Maresme han augmentant els darrers anys igual que les relacionades amb compres per internet. En aquest context, el Consell Comarcal ha publicat 4 video-càpsules informant i donant consells bàsics a les persones consumidores.

Les video-càpsules, agrupades en el paraigua de “Consum amb consciència“, volen que les persones coneguin els seus drets abans de contractar subministraments bàsics o realitzar compres en l’entorn digital i també apostin per un model de consum energètic responsable i sostenible.

Així, la video-càpsula: “Conèix els teus drets” se centra en els drets energètics protegits per llei i que obliguen les companyies subministradores a mantenir els serveis d’aigua, llum i gas en casos de vulnerabilitat econòmica.

Tens clar què contractes?” repassa els elements a tenir en compte a l’hora de contractar els subministraments d’aigua, llum i gas i quines modalitats de contracte tenim a l’abast.

Com el seu nom indica, la video-càpsula “Consum responsable i sostenible” dona indicacions de com podem abaratir la factura dels subministraments bàsics i, a l’hora, reduir l’impacte mediambiental.

Finalment, en un moment en què ha incrementat el comerç online i cada vegada hi ha més persones que compren o contracten per internet, la video-càpsula “Consells de consum en un entorn digital” alerta de la necessitat de comprovar que les transaccions es fan en pàgines segures i verificades, explica les obligacions de les empreses i recorda els drets de les persones consumidores.

Totes les càpsules acaben amb el mateix consell: davant de qualsevol dubte o queixa, dirigiu-vos a les oficines municipals o comarcal d’informació al consumidor.

Video-càpsules de consum:

Les telecomunicacions, els subministraments bàsics i el transport aeri acaparen les reclamacions tramitades per l’Oficina de Consum del Maresme

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Maresme (OCIC) va realitzar l’any passat un total de 2.665 actuacions en matèria de consum. Les telecomunicacions, seguides molt de prop pels subministraments bàsics (electricitat, aigua i gas) i el transport aeri són els principals grans sectors que generen les consultes, queixes, denúncies i reclamacions per part de les persones consumidores.

També destaca l’increment de reclamacions en el sector del comerç electrònic com a conseqüència de l’augment que, des de l’inici de la pandèmia, han experimentat les compres per internet. Les principals reclamacions dins d’aquest àmbit se centren en productes que no s’arriben a entregar, en la manca de conformitat amb el producte rebut i en la no assumpció de la garantia per part de l’establiment venedor.

Les dades de 2021 són inferiors a les registrades en 2020, un any excepcional en què les queixes i reclamacions relacionades amb el consum van crèixer un 68% com a consequència de la situació d’excepcionalitat marcada per l’esclat de la pandèmia. Agafant com a referència els anys 2018 i 2019 -en els que respectivament es van comptabilitzar 1.999 i 2.000 actuacions- el creixement de l’activitat de l’OCIC Maresme arriba al 33,25%.

En relació a aquests anys destaca especialment l’increment de les actuacions en mediació, reclamacions i denúncies.

Pel que fa a sectors, les telecomunicacions es mantenen com les que recullen més queixes i denúncies (canvis de tarifa, manca de servei o limitació d’accés a la telefonia fixa, mòbil o internet…), però s’han incrementat substancialment els casos vincultats al sector dels subministrament bàsics i, especialment, els relacionats amb l’electricitat que representen més del 84% del total d’aquest sector. Les principals reclamacions que han arribat a l’OCIC Maresme són per manca de lectures dels comptadors, canvis de tarifes, l’encariment del preu de l’energia i la facturació amb lectures estimades superiors a les lectures reals.

D’altra banda, el transport aeri també continua aplegant un volum substancial de reclamacions vinculades a la cancel·lació de vols, el no retorn de l’import del bitllet i canvis en el preu o la tarifa.

El 13% de les actuacions realitzades per l’OCIC el 2021 estan relacionades amb afectacions provocades per la COVID-19. La major part relacionades amb el sector turístic (transport aeri, allotjaments, agències de viatge) i l’oci (restauració i cancel·lació d’espectacles i esdeveniments esportius)

ACTUACIONS DE L’OCIC – 2021

Consultes: 725

Queixes: 11

Denúncies: 91

Reclamacions: 938

Arbitratges: 70

Actuacions de mediació: 830

TOTAL: 2.665

Les queixes i reclamacions relacionades amb consum creixen un 68%

La COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma van provocar un terrabastall que va alterar l’activitat i els plans de la ciutadania. El confinament, el tancament de les activitats i la necessitat d’haver d’anul·lar serveis contractats van fer disparar els dubtes, les consultes, les queixes i reclamacions per part de les persones consumidores.

L’any passat, l’Oficina comarcal d’Informació i Atenció al Consumidor del Maresme (OCIC) va incrementar en un 68% la seva activitat, amb una concentració molt elevada en els mesos de març, abril i maig. Entre consultes, queixes, denúncies, reclamacions, arbitratges i actuacions en mediació es van obrir 3.367 expedients de consum, 1.367 més que els registats l’any 2019.

El 27,38% de l’activitat generada a l’Oficina comarcal va estar directament relacionada amb la situació originada per la COVID. Concretament, més del 75% de les consultes rebudes en referència a la pandèmia van estar estretament relacionades amb el sector turístic, de les quals, un 33% corresponen a consultes sobre els serveis de transport aeri i marítim i un 42% a serveis d’agències de viatges, hotels i viatges combinats.

El sector viatges ja sol generar nombroses consultes, però la pandèmia va posar el focus també en altres sectors que no solen formar part de les estadístiques de les oficines de consum. Així, l’any passat es va generar un important paquet de consultes relacionades amb l’àmbit docent i centrades principalment en el manteniment de les quotes mensuals per servei no prestat en escoles (privades i concertades) i escoles bressol privades.

Els casaments i tots els serveis relacionats amb aquesta important data per a moltes parelles, que solen ser residuals en l’Oficina comarcal de consum del Maresme, també ha generat un allau de consultes: vestits de núvia que no es van poder recollir a la botiga, pagues i senyals a restaurants i serveis vinculats: fotografia, música, lloguer de material….

Tanmateix, el tancament físic de botigues va fer crèixer el comerç electrònic i també les reclamacions en compres realitzades per internet principalment de productes informàtics: portàtils, tablets i altres accessoris; productes vinculats amb l’esport: bicicletes estàtiques, roba esportiva i, productes per la llar: mobles.

D’altra banda, les telecomunicacions (telefonia fixe, mòbil i internet) segueixen sent les que més reclamacions aglutinen a l’Oficina comarcal

Les dades de 2020

ACTIVITAT A L’OCIC
Consultes: 956 (+148)
Queixes: 25 (+19)
Denúncies: 62 (+31)
Reclamacions:1.270 (+636)
Arbitratges: 104 (+40)
Actuacions en mediació: 950 (+493)
RECLAMACIONS (PERCENTATGES PER SECTORS)
Telecomunicacions: 25%
Transport aeri: 21%
Comerç fora de l’establiment: 17%
Subministraments bàsics (llum, aigua, gas): 14,8%
Agències de viatges: 12,2%
Assegurances: 5,9%
Bancs: 4,1%


La COVID-19 dispara les consultes relacionades amb consum

L’Oficina comarcal de Consum (OCIC) del Maresme ha atès 742 consultes des del moment en què es va decretar l’estat d’alarma. Gairebé el 60% dels temes plantejats per les persones consumidores estan directament relacionades amb la situació generada per la COVID-19.

Destaquen les consultes vinculades amb serveis relacionats amb les vacances, sent el transport aèri el que planteja més queixes. El 30,76% són per aquest motiu, principalment per la cancel·lació de vols i la manca de voluntat de les companyies aèries de reemborsar els imports dels bitllets pagats per les persones consumidores.

Davant d’aquesta problemàtica, cal recordar que les companyies aèries han de donar compliment al Reglament Europeu 261/2004, que indica el dret de les persones consumidores al reemborsament dels diners en cas de cancel·lació del vol, i l’Agència Catalana de Consum alerta de sancions en el cas que es detectin males pràctiques comercials al respecte.

Les resolucions de contractes de compra-venda de béns i de prestació de serveis, les telecomunicacions i els subministraments bàsics (aigua i llum) són els altres 3 blocs amb més consultes plantejades. També s’han atès consultes sobre els serveis funeraris, el dret de desestiment i les devolucions i garanties de productes i serveis.

Contextualitzant les xifres, les atencions realitzades per l’OCIC Maresme entre el 16 de març i el 31 de maig representen el 37% de la mitjana de peticions que rep anualment l’Oficina comarcal d’informació al consumidor del Maresme.

Consulta a l’Oficina Comarcal d’Informació a les persones consumidores del Maresme

AVÍS LEGAL

Abans d’enviar aquest formulari, llegiu la nostra POLITICA DE PRIVACITAT

Recomanacions per a les persones afectades pel temporal

 

Desprès de l’episodi de pluja i vent que ha provocat el temporal Gloria, molts usuaris de la comarca han patit desperfectes i talls de subministraments.

Tal i com recomana l’Agència Catalana del Consum us avancem uns consells per a poder realitzar les reclamacions relacionades amb el temporal Gloria.

Reclamacions per danys, desperfectes i sinistres en béns materials:

El termini per comunicar-ho a les companyies asseguradores es de 7 dies naturals des que s’ha ocasionat el dany.

Heu de trucar dins aquest termini per comunicar-ho a la vostra companyia i aquesta us ha de facilitar el número de referència per tal de que quedi constància, i per a poder realitzar el seguiment de la vostra reclamació.

En cas que hagueu patit desperfectes materials i també talls al subministrament, ho heu de comunicar tot plegat a la vostra companyia asseguradora.

En casos extrems, la vostra companyia d’assegurances ha de comunicar-ho al Consorci de Compensació d’Assegurances, que indemnitza per danys produïts per fenòmens naturals.

 

Reclamacions per talls en els subministraments:

Si encara no teniu restablert el subministrament poseu-vos en contacte amb la vostra companyia subministradora per reclamar el servei.

 

En cas que en qualsevol de les dues situacions esmentades, la vostra companyia asseguradora no atengui la vostra petició, o la resposta rebuda no us resulti satisfactòria, podeu contactar amb nosaltres Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor-OCIC.                                                                                                                         

Podeu seguir aquest enllaç per trobar l’oficina de consum més propera.

 

També us recordem que al Consell Comarcal del Maresme disposem del servei per realitzar la tramitació d’un certificat meteorològic, en el cas que la vostra companyia asseguradora us el sol·liciti.

Cicle de conferències sobre alimentació i salut responsable: aliments ecològics-biològics

 

PROGRAMA
17.00h.- Recepció (pastes, cafè i begudes)
17.30h.- Presentació de la Conferència
  • Salvador Domínguez, President de la Unió de Consumidors de Catalunya – UCC
17.35h.- Benvinguda
  • David Bote, Alcalde de Mataró
17.40h.- Salutació
  • Jordi Mir, Conseller Delegat de Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública del Consell Comarcal del Maresme
17.45h.- Taula rodona: “Aliments ecològics-biològics”
  • Abel Mariné, Catedràtic en Nutrició de la Universitat de Barcelona (UB)
  • Juan Antonio Caballero, President de la Federación Española de Empresas con Productos Ecològicos (FEPECO)
  • Jordi Sánchez, Productor de llúpol ecològic de Lupulina i representant de l’Organització de Productors Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC)
Modera: Jaume Cases. Assessor Interdepartamental del Consell Comarcal del Maresme
19:45h.- Cloenda II Cicle de Conferències d’Alimentació i Salut Responsable
  • Laura Martínez, Diputada de l’Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació de Barcelona
Inscripció gratuïta. Cal confirmar assistència: Tel 93 454 67 76 – ucc@consumidors.org
 

Data: 2018-10-24

Lloc: Can Palauet (Carrer d’en Palau, 32 de Mataró)