La campanya Xipa´l i Censa´l promou durant sis mesos a Alella que els animals duguin el xip identificatiu i estiguin censats.

Entra en vigor l´ordenança que regula la tinença de gats i gossos

Text
El 6 de maig va entrar en vigor l'ordenança de tinença de gats i gossos, una nova normativa municipal que regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics de companyia, tenint en compte els drets dels animals i les condicions de seguretat, higièniques i sanitàries en què els han de tenir els seus propietaris. L'ordenança té l'objectiu de garantir el benestar dels animals i reduir al màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar. Els propietaris disposaran d'un termini de sis mesos per adaptar-se a les prescripcions establertes a la nova normativa.

Entre d'altres qüestions, l'ordenança obliga els propietaris a mantenir els animals en bones condicions higièniques i sanitàries. A més, estableix que els han d'inscriure al registre censals d'animals domèstics de companyia de l'Ajuntament i tenir-los identificats mitjançant un microxip homologat i una placa identificativa on consti el nom i el telèfon del propietari.
Coincidint amb l'entrada en vigor de l'ordenança, l'Ajuntament ha posat en marxa la campanya Censa'l i Xipa'l amb l'objectiu de sensibilitzar els propietaris de mascotes sobre la necessitat que aquestes estiguin censades i duguin el xip identificatiu. La campanya compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Maresme i es fa conjuntament amb el centre veterinari d'Alella. Durant sis mesos els propietaris d'animals disposaran d'unes condicions especials per regularitzar la situació de la seva mascota, ja que només hauran de pagar 30€ per fer-li la cartilla sanitària i implantar-li el xip identificatiu quan el cost habitual és de 47€. Un cop disposin de la cartilla sanitària i del xip, els propietaris ha d'inscriure la seva mascota al cens municipal de gats i gossos dirigint-se a l'Àrea de Sostenibilitat de l'Ajuntament. En cas que es tracti d'un gos potencialment perillós, a més de censar-lo també cal registrar-lo a la Policia Local.

QUÈ HEM DE FER
Vetllar pels drets dels animals.
No abandonar-los, ni maltractar-los.
Mantenir-los en correctes condicions higièniques i sanitàries.
No allotjar-los en balcons, terrasses, patis o celoberts o en llocs sense llum o ventilació.
Al carrer, portar-los lligats amb una corretja d'una llargada màxima de 2m.
No passejar-los en espais reservats a jocs infantils o zones enjardinades.
Recollir les deposicions i evitar que orinin en les façanes dels edificis i en el mobiliari urbà.

Podeu consultar l'ordenança de gats i gossos clicant en el document adjunt o al banner de la pàgina principal.