La Diputació de Barcelona concedeix una ajuda per a l’arranjament de Camins de Terra

L´Ajuntament de Dosrius ha rebut una ajuda de la Diputació de Barcelona, per import de 70.000 euros, per arranjar camins veïnals que actualment són de sorra.

El municipi de Dosrius té una gran extensió de territori i un dels seus patrimonis són les cases de pagès a les quals s´hi accedeix, en la seva gran majoria, per camins de sorra.


S´han fet esforços per mirar de reparar i arranjar aquests camins, ja que a més a més dels veïns i veïnes que tenen la necessitat obligada de passar-hi, hi circulen vehicles de tota mena. Amb l´esperit de fer una reparació en profunditat es va demanar una ajuda a la Diputació de Barcelona i ens han estat concedits 70.000 euros.

Els camins del veïnats que s´arranjaran properament són els de Rupit, Rimbles i el Camí Ral de Dosrius a Mataró, a l´alçada del Veïnat Geimir. Ja s´està redactant un projecte, atès que donat l´import de la subvenció cal realitzar tots els passos administratius necessaris per portar a terme actuacions ajustades a la llei.

Josep Jo i Munné
Alcalde
Dosrius,