La indústria i el sector serveis fan baixar l’atur al Maresme

 

A tancament del mes de febrer, 27.143 persones estaven registrades a les oficines de colocació del Maresme com a demandants de feina, aquesta xifra representa un lleuger descens respecte al mes anterior. Segons l’anàlisi fet per l’Observaori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, els sectors econòmics que han registrat una reducció del nombre de persones aturades han estat la indústria i els serveis. Aquesta baixada, però, s’ha frenat en xifres generals per l’augment de l’agricultura, la construcció i el col·lectiu SOA (sense ocupació anterior). Percentualment, la disminució intermensual ha estat del 0,35%.

L’informe sobre l’evolució de l’atur al Maresme que elabora mensualment el Consell Comarcal incorpora des d’aquest any una nova variable que permet conèixer més a fons la tipologia de la desocupació a la comarca. Es tracta del temps que porten a l’atur les persones que cerquen feina. Les dades indiquen que al Maresme hi ha un elevat atur de llarga durada. El 40,88% de les persones sense feina porten més de 12 mesos inscrites a les oficines d’ocupació i el percentatge de persones que porten més de 24 mesos és del 27,53%.

Si analitzem les dades per sexes, els percentatges es disparen entre el col·lectiu femení. El 44,73% de les 15.306 maresmenques sense feina porten més de 12 mesos a l’atur i el 29,87% fa més de 24 mesos que estan registrades com a aturades.

La reducció del volum total de persones sense feina a la comarca ha estat desigual si s’analitza per municipis. 19 han registrat una disminució, 11 una pujada i Òrrius no ha experimentat cap variació. 

La taxa d’atur comarcal se situa en el 13,48%.

Podeu ampliar aquesta informació consultant el Report d’Atur del Maresme: