La sinistralitat laboral al Maresme baixa entre els homes i augmenta entre les dones

 

L’Informe de Sinistralitat Laboral al Maresme corresponent al primer trimestre de l’any ratifica la tendència a la baixa dels accidents en el lloc de feina. Durant el primer trimestre de l’any, a la comarca va haver-hi 632 sinistres laborals, una xifra que representa una disminució del 0,94% respecte al trimestre anterior i del 3,07% en comparació amb el mateix període de 2013. L’altra dada positiva és que cap d’aquests accidents va ocasionar víctimes mortals. El 99,21% del total de sinistres van provocar lessions de pronòstic lleu als treballadors/es.

L’informe que elabora l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal evidencia diferències de comportament de la sinistralitat laboral entre homes i dones. Els homes pateixen més accidents a la feina (392 durant el primer trimestre de 2014), però amb una tendència a la baixa. En canvi, entre el col·lectiu de dones s’han comptabilitzat 240 accidents laborals que representen un increment percentual del 6,19% respecte al primer trimestre de 2013. 

Pel que fa a sectors econòmics, el dels serveis és el que ha comunicat un major nombre d’accidents laborals amb resultat de baixa (430), seguit de la indústria (119), la construcció (62) i el sector primari (21). L’evolució interanual indica un augment dels sinistres en el sector primari (+16,67%) i una reducció en els sectors industrial (-15,60%) i serveis (-0,23%). 

A banda de les xifres concretes, el valor objectiu que s’utilitza per conèixer el grau de sinistralitat d’un territori és l’índex d’incidència. Es tracta d’un indicador que resulta de relacionar el nombre total d’accidents per cada 100.000 afiliats al règim general de la Seguretat Social. L’Índex d’incidència del Maresme és de 812,51 accidents laborals per cada 100.000 afiliats, un índex inferior al de la província (826,79 /100.000) i al del conjunt de Catalunya (847,39/100.000). 

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’Informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local: