La sinistralitat laboral masculina duplica la femenina al Maresme

 

El nombre d’accidents laborals registrats al Maresme durant el primer trimestre de l’any ha estat de 680. Una xifra positiva si fem la comparativa amb les dades del darrer trimestre de 2014. El nombre de sinistres al lloc de feina amb resultat de baixa laboral s’ha reduït en 109, el que representa un descens relatiu del 13,81%.  Tots els sectors econòmics han contribuït a aquesta disminució de la sinistralitat laboral que ha estat més accentuada entre el col·lectiu de dones.

La radiografia de les dades del primer trimestre de l’any feta per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme mostra que els 680 accidents laborals registrats es distribueixen en 464 en el sector serveis; 139 a la indústria; 66 a la construcció; i 11 a l’agricultura.

La sinistralitat laboral a la comarca afecta molt més als homes que a les dones. De fet el col·lectiu masculí ha registrat 448 accidenta al lloc de feina davant els 232 partes de baixa presentats per dones. A això s’ha afegeix que els accidents femenins han baixat un 20,55% davant el 9,86 masculí fent la comparació amb el trimestre anterior. També es detecta un comportament diferenciat per sexes si es fa una comparativa interanual. Entre el col·lectiu masculí es detecta un increment de la sinistralitat del 14,29% davant el descens entre el col·lectiu femení que es xifra en el -3,33%. En termes anuals, la sinistralitat laboral a la comarca ha augmentat un 7,59%.

A banda d’aquestes xifres relatives, els valors que s’utilitzen per diagnosticar el grau de sinistralitat a la feina és l’índex d’incidència que s’extreu de relacionar el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats al règim general de la Seguretat Social. Segons aquest valors, l’índex d’incidència de la comarca és de 825,14 accidents laborals amb resultat de baixa per cada 100.000 afiliats. Amb aquest paràmetre, el Maresme es troba per sobre del provincial (822,66 / 100.000), però inferior al registrat pel conjunt de Catalunya (852,81 / 100.000).

Podeu ampliar aquesta informació, consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal: