La Xarxa Inicia ha promogut la creació i consolidació de 420 microempreses a la comarca del Maresme

  


El Pla Inicia, promogut pel Departament de Treball, compta com a entitats col·laboradores en el Maresme amb 11 ajuntaments més la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i el Consell Comarcal. En el darrer any i mig, aquesta iniciativa ha permés formar i assessorar un total de 2.220 persones emprenedores i ha promogut la creació i consolidació de 420 microempreses (0 a 9 treballadors) a la comarca del Maresme.


Segons han informat la directora general d´Economia Cooperativa i Creació d´Empreses del Departament de Treball, Mireia Franch i el Coordinador de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, Quim Fàbegas entre el segon semestre de 2008 i finals de 2009, la Xarxa Inicia va permetre iniciar en el Maresme 350 noves activitats que han generat 417 llocs de treball i consolidar 70 empreses que han mantingut 91 llocs de treball. En total la creació i consolidació de 508 llocs de feina. El Pla Inicia dóna suport a les persones emprenedores i l´autoocupació a Catalunya amb l´objectiu de potenciar la creació de més i millors empreses. Aquest pla engloba de forma integral el suport a l´activitat emprenedora en totes les fases de la creació d´empreses, des de la sensibilització en les etapes formatives fins a la consolidació empresarial. Aquest Pla per a la creació d´empreses es materialitza en tot el territori en la Xarxa Inicia, que compta amb el suport al Maresme de 13 entitats: Ajuntament d´Argentona, Ajuntament de Calella, Ajuntament de Canet de Mar, Ajuntament de Montgat, Ajuntament de Pineda de Mar, Ajuntament de Premià de Dalt, Ajuntament de Premià de Mar – Servei de Promoció Econòmica, Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, Ajuntament del Masnou, Consell Comarcal del Maresme, Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, Regidoria de Promoció de la Vila – Ajuntament de Tordera i Fundació Tecnocampus Mataró – Maresme. Actuacions Xarxa Inicia al Maresme (segon semestre 2008 – any 2009) Formació: 113 accions // 888 persones beneficiàries Assessorament: 979 accions // 1.332 persones beneficiàries Empreses creades: 350 accions // 417 persones beneficiàries Consolidació d´empreses: 70 accions // 91 persones beneficiàries Total recursos destinats: 293.427 euros Assessorament i formació El Departament de Treball, a través de les 13 entitats col·laboradores que té al Maresme, va dur a terme un total de 1.092 accions d´assessorament i formació que van beneficiar 2.220 persones emprenedores. Suport a la Xarxa Inicia Des del Departament de Treball s´ha apostat també per millorar la formació dels tècnics i tècniques que assessoren als emprenedors a través de les entitats col·laboradores de la Xarxa Inicia. En aquest sentit, s´han fet un total de 17 càpsules formatives de dos nivells, bàsic i d´especialització, en les que han participat un total de 200 tècnics d´arreu de Catalunya. El pla de màrqueting, finançament i pla econòmic financer, responsabilitat social empresarial, creació i funcionament de cooperatives i societats laborals, així com modalitats i ajuts a la contractació, són alguns dels continguts del nivell bàsic. Pel que fa al nivell més especialitzat els tècnics han rebut formació sobre gestió estratègica de l´empresa, anàlisi econòmico–financera, networking, tècniques de negociació, e-commerce i coaching, entre d´altres. Nou portal D´altra banda el Departament de Treball ha posat en marxa el
portal Inicia
per a totes les persones emprenedores. L´objectiu d´aquest nou portal és que totes aquelles persones que volen posar en marxa un negoci o que ja l´han posat en marxa i volen que creixi i es consolidi trobin en aquest portal els serveis i recursos més adaptats a les seves necessitats. A més aquesta nova eina dóna cobertura a tot el territori. El portal permet als emprenedors fer diferents gestions en línia, com per exemple tutories amb un tècnic, realitzar el pla d´empresa així com rebre assessorament i informació. El portal també està pensat per a que el personal de les entitats pugui treballar en xarxa. El portal té una estructura senzilla i està composat per tres grans blocs que configuren les diferents etapes de tot procés emprenedor: la motivació d´emprendre, la creació de l´empresa i el creixement i consolidació del projecte empresarial. En cadascun d´aquests eixos clarament diferenciats s´hi poden trobar des d´experiències emprenedores, aplicatius per avaluar els projectes, les passes a seguir per crear una empresa, com innovar i com internacionalitzar el negoci. A més dels tres grans blocs també hi ha una secció d´actualitat, on hi ha una agenda i notícies relacionades amb l´emprenedoria, i un apartat sobre les activitats de formació. També hi ha un mapa que inclou les 170 entitats que es troben repartides a tot Catalunya -13 de les quals al Maresme-, que treballen en xarxa i que complementen de forma presencial l´assessorament i suport ofert a través del portal. El portal compta amb un banc de casos i una selecció de programes específics de creació d´empreses com són els de dones emprenedores, treball autònom, cooperatives i societats laborals i joves emprenedors.