Les activitats turístiques del Maresme assoleixen una xifra rècord dels llocs de treball

 

La mitjana anual de llocs de treball de les activitats turístiques durant 2018 ha estat superior a la registrada en anys anteriors. Segons l’informe sobre la situació laboral d’aquest subsector econòmic elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme, s’ha superat en 2.655 els llocs de treball de mitjana existents l’any 2008, quan l’impacte de la crisi es va fer palès a la comarca. Tot i aquesta dada positiva, l’informe també constata que l’estacionalaitat segueix sent el punt feble del sector.

15.352 persones estan ocupades en les activitats turístiques del Maresme, sent la divisió dels serveis de menjar i begudes la que aplega un volum més important, concretament el 72%. Els serveis d’allotjament generen el 24% dels llocs de treball i les agències de viatge i els operadors el 4% restant.  En relació a les xifres globals de la comarca, les activitats turístiques concentren l’11,22% dels llocs de treball del Maresme. En el decurs de l’any passat, els llocs de treball de les activitats turístiques del Maresme van tenir un creixement del 2,59%. 

Com és habitual, la majoria dels llocs de treball en el conjunt d’activitats turístiques són de tipus assalariat, arribant al 74%, i es caracteritzen per una elevada estacionalitat que queda reflectida en l’anàlisi per trimestres i en les característiques de les contractacions. Dels 21.632 contractes que es van formalitzar el 2018, el 83,39% van ser de caràcter temporal.

El subsector d’activitats turístiques està integrat per diferents divisions que mantenen un comportament diferent. Així, el 72,23% de les noves contractacions es van concentrar en els serveis de menjar i begudes; el 25,49% en els serveis d’allotjament i el 2,28% restant en les agències de viatgesi operadors turístics.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe “Situació laboral de les activitats turístiques”:

 

Les xifres més destacades les teniu en aquesta infografia: