MANTENIMENT INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

Nom de l’entitat Ajuntament Premià de Mar Enllaç a l’acció https://premiademar.cat/ambit.php?id=116 Sector/especialitat professional Electricitat Municipi on es realitza el curs/acció Premià de Mar Nom del centre on s’imparteix

Fàbrica del Gas

Adreça Joan XXIII 2-8 nau 1 Data d’inici 04-05-2020 Data de finalització 25-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dimarts a divendres, de 9-14 h Total d’hores 80 hores Requisits d’accés Prioritàriament persones aturades Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció acreditació curs manteniment instal·lacions elèctriques Termini d’inscripció 22/04/20 Com s’ha de fer la inscripció?

Omplir el formulari a:
https://premiademar.cat/ambit.php?id=116

Documentació a lliurar Dni, currículum Més documentació L´objectiu del curs és capacitar als i les alumnes en la utilització i manteniment de les instal·lacions pel que fa a l’adequat funcionament, solució d’avaries i posada a punt.