Mataró Energia Sostenible instal·la plaques solars al nou dipòsit d´aigua potable de la ronda Roca Blanca

L´empresa Mataró Energia Sostenible SA, participada majoritàriament per la societat municipal Aigües de Mataró SA, ha instal·lat a la coberta del nou dipòsit d´aigua potable de la ronda Roca Blanca un sistema de transformació d´energia solar en elèctrica a través de plaques fotovoltàiques.


Demà, dissabte 12 d´abril, a les 12.00 h, la regidora de Ciutat Sostenible, Montserrat López, visitarà les noves instal·lacions juntament amb representants del Consell Municipal de Medi Ambient i d´entitats de Cerdanyola.

Amb aquestes plaques solars es preveu produir anualment 64.000 kilowatts per hora (kWh/any), que passaran directament a la xarxa general de distribució elèctrica en baixa tensió.

Aquesta producció d´”electricitat verda” (renovable) permetrà estalviar prop de 34.000 kg de CO2 a l´atmosfera, és a dir, aconseguint-ne el mateix benefici que l´existència de 9 Ha de bosc o el que és el mateix: 15 camps de futbol.

La iniciativa està inclosa en l´Agenda 21, promoguda per la regidoria de Ciutat Sostenible de l´Ajuntament.

La instal·lació ha estat encarregada a l´empresa Teulades i Façanes Multifuncionals SA i té un pressupost global de 345.438,29 euros. En total s´han col·locat 588 mòduls fotovoltàics en una superfície de 380 metres quadrats. La potència total instal·lada d´aquests mòduls és de 49.980 watts.

Les plaques fotovoltàiques estan col·locades sobre una estructura metàl·lica prefabricada ancorada a la coberta del dipòsit d´aigües.

La venda de l´energia suposarà 14.000 euros l´any

A partir de les dades de radiació solar de l´observatori de Cabrils (el més proper a Mataró) s´ha elaborat la previsió de producció elèctrica anual de la instal·lació fotovoltàica. Així, s´ha comptabilitzat mensualment la radiació solar i s´ha estimat que anualment es produiran 61.300 kWh, el que suposarà una facturació per la venda d´aquesta energia a la companyia elèctrica Fecsa Endesa de gairebé 14.000 euros l´any.

Mataró aporta el 16% de la potència voltàica de Catalunya

Amb aquest projecte, Mataró disposa d´una potència de 117 quilowats fotovoltàics, passant a aportar el 16% de la potència voltàica instal·lada a hores d´ara a Catalunya i connectada a la xarxa elèctrica. El Pla d´energia elaborat per la Generalitat preveu aconseguir que el parc allà sigui de 18.000 quilowatts l´any 2010.

Mataró Energia Sostenible

L´empresa Mataró Energia Sostenible SA està participada en un 65% per Aigües de Mataró SA, en un 25% per Eficiència Energètica SA, de l´Institut Català d´Energia de la Generalitat, i en un 10% per l´Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependent del Ministeri d´Economia. Els objectius de Mataró Energia Sostenible són impulsar projectes energètics coherents amb el compromís de Mataró amb la sosteniblitat, contribuint així a disminuir l´impacte ambiental de la producció i el consum desmesurat d´energia que generen.

La societat mataronina s´ocupa també del projecte tub verd que aprofitarà el calor sobrant de la central de Valoració Energètica de Residus Sòlids Urbans a l´Hospital de Mataró (incineradora) i de la Planta de Tractament tèrmic eficient de fangs de l´EDAR de Mataró (planta de tractament