Mataró

Entitat:
Prohabitatge Mataró

Adreça:
C/ Pablo Iglesias 63, 1r 5a

Telèfon:
93 757 84 11

Web de l’entitat:

www.grup-pumsa.cat


Serveis que presta:
Ajuts a l’accés a l’HPO

-Ajuts a la rehabilitació d’edificis

-Ajuts a la rehabilitació d’habitatges

-Ajuts a propietaris d’habitatges en programes de mediació

-Ajuts al lloguer per a persones en condicions especials

-Ajuts al pagament del lloguer menors de 35 anys

-Borsa d’habitatge de lloguer jove

-Borsa d’habitatge de lloguer social

-Crèdits a l’emancipació

-Informes Intern d’Idoneïtat

-Renda bàsica d’emancipació

-Test de l’Edifici

-Tramitació de cèdules d’habitabilitat de segona ocupació

-Ajuts a propietaris d’habitatges en programes de mediació