MF0220_2 Implantació de xarxes locals

Nom de l’entitat ADAMS FORMACIÓ Enllaç a l’acció https://www.adams.es/formacion-gratuita/diseno-web-grafico Sector/especialitat professional Informàtica i Comunicacions Municipi on es realitza el curs/acció Barcelona Nom del centre on s’imparteix Adams Formació Adreça Bailèn, 126, 08009 Barcelona Data d’inici 18-03-2019 Data de finalització 06-05-2019 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns a divendres 9h a 14h Total d’hores 160 Requisits d’accés ESO o equivalent Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat d'aptitud Termini d’inscripció divendres 15 de març Com s’ha de fer la inscripció?

Es pot realizar petició a través d’aquest enllaç

També es pot venir personalment a Adams C. Bailèn, 126 Barcelona

Documentació a lliurar DNI, DARDO, CV, Titulació reglada homologada Més documentació Instal.lar,configurar i manterir sistemes microinformàtics, i donar suport a l’usuari en l’ús d’aplicacions sobre aquests sistemes com a suport informàtic d’una organització.