Microcrèdits solidaris per a maresmenques en situació de vulnerabilitat

 

El conveni signat entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Associació de Dones Directives i Empresàries (ACDDE) permetrà donar una empenta a aquelles dones en situació de vulnerabilitat que vulguin assolir una independència econòmica a partir de l’autoocupació. Miquel Àngel Martínez i Camarasa, president del Consell Comarcal, ha indicat que aquest projecte “comparteix dos objectius: empoderar la dona i lluitar contra l’atur femení”.

Les dades indiquen que el Maresme és una comarca amb una elevada feminització de l’atur. El 57% del total de persones aturades són dones. A més, la taxa d’atur femení està 5 punts per sobre de la masculina (15,09% davant el 10,25%, segons el darrer informe de l’Observatori de Desenvolupament Local). A això s’afegeix, tal i com es constata a tots els informes mensuals de seguiment de l’atur,  que el ritme d’incorporació a un lloc de feina és molt més lent en el cas de les dones. I, per acabar-ho d’adobar, aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat encara troben més entrebancs. A aquest col·lectiu va adreçat el projecte de microcrèdits solidaris.

La iniciativa de l’Associació Catalana de Dones Directives i Empresàries vol ajudar les dones que tinguin una idea de negoci i necessitin finançament per dur-lo a terme. Però no és limita a la part econòmica. A banda del finançament, la dona que entri en aquest programa tindrà assessorament personalitzat i grupal, formació, mentorització i tutorització per assegurar l’èxit del negoci. “Volem crear un espai on la dona pugui reforçar tant les seves competències personals com professionals” ha explicat la directora d’ACDDE Núria Viñas.

Les dones interessades poden contactar amb el Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) del Consell Comarcal del Maresme (siad.maresme@ccmaresme.cat / tel.93 741 16 22) on se les informarà amb detall del programa i dels passos a seguir.

Aquest projecte és una acció que s’emmarca dins del Pla de Polítiques d’Igualtat que el Consell Comarcal del Maresme va presentar el passat 5 d’octubre.