NETEJA DE SUPERFÍCIES I MOBILIARI EN EDIFICIS I LOCALS

Nom de l’entitat Ajuntament de Mataró Sector/especialitat professional Neteja Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix Servei d’Ocupació de Mataró Adreça C/de Francisco Herrera, 70 Data d’inici 11-11-2019 Data de finalització 31-01-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns a divendres 5h/dia matins Total d’hores 230 hores Requisits d’accés

Interès i motivació per formar-se i treballar en el sector professionals de la neteja
Disponibilitat horària
Sense cap malaltia o impediment físic per realitzar les tasques que implica desenvolupar aquest tipus de feina

Cal fer primer una Sessió informativa i omplir un qüestionari. Si està interessat/da, citarem per a una entrevista on cal portar la documentació necessaria

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Certificat professionalitat Termini d’inscripció 06/11/2019 Com s’ha de fer la inscripció?

Contacte telefònic i presencial:
Carrer de Francisco Herrera, 70. 08301 Mataró
93.758.21.31
De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00 h
o bé On Line:
https://www.mataro.cat/ca/ocupacio/persones/formularis/preinscripcio-accions-formatives

Documentació a lliurar Fotocòpia DNI i CV actualitzat Més documentació

Fer les tasques de neteja i manteniment de superfícies i mobiliari en edificis i locals, seleccionar les tècniques, els estris, productes i les màquines per garantir la higienització, conservació i manteniment, si s´escau, sota la supervisió del professional competent, i complir la normativa aplicable en matèria de seguretat i salut.

Fulletó informatiu en el següent enllaç