Nova repuntada de la sinistralitat laboral al Maresme

 

Des de fa tres anys, el nombre d’accidents laborals al Maresme va en augment. Les dades del primer trimestre de 2017, analitzades per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, indiquen que els sinistres a la comarca creixen a un ritme superior al de la província i al del conjunt de Catalunya.

Durant el primer trimestre de l’any, es van notificar 906 accidents laborals al Maresme. De total de treballadors i treballadores que van haver d’agafar baixa laboral després del sinistre, 901 van patir ferides de pronòstic lleu, 4 greus i una persona va perdre la vida. 

El nombre total accidents laborals representa, percentualment, un  increment del 13,82% repecte el trimestre anterior i un 20,16% més que en el mateix període de 2016. la repuntada de la sinistralitat en el lloc de feina també s’ha detectat a nivell provincial i en el conjunt de Catalunya, però en aquests dos darrers ha estat de menor intensitat que en el Maresme.

Analitzant la realitat dels diferents territoris a partir de l’Índex de Sinistralitat (paràmetre que elimina l’efecte distorsionador de les xifres absolutes al relacionar el nombre total d’accidents per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social) es constata que El Maresme es situa al capdavant. L’Índex a la comarca s’ha situat en els 1009,67% accidents per cada 100.000 afiliacions al règim general de la Seguretat Social, mentre que pel conjunt de Catalunya és de 932,29/100.000 i per l’agregat de la província de Barcelona del  893,61/100.000.

Pel que fa a les dades concretes del primer trimestre de l’any,  l’augment més intens s’ha produït en la construcció (29,25%), seguit per aquell del sector primari (25%), el de la indústria (17,90%) i el dels serveis (9,11%). En termes interanuals, el creixement de la sinistralitat s’ha reflectit en tots els sectors llevat del primari en què ha baixat (-28,57%). Quant als increments, el més intens ha estat en la construcció, amb un 73,42%. L’ha seguit el de la indústria (33,57%) i el dels serveis (10,18%). 

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local:

 

Les dades més destacades queden recollides a la següent infografia interactiva: