Noves actuacions contra les inundacions a Premià de Mar

Sota el criteri que les aigües de pluja han de tenir sortida natural al mar, demà, dimarts 18 de febrer, s’iniciarà a Premià de Mar una nova actuació contra les inundacions. Es tracta de col·locar i arranjar diversos embornals que connectaran amb una sortida de pluvials de la crta. de Vilassar de Dalt.


Aquest pluvial recollirà les aigües que baixen des del Torrent Fontsana i que són les causants de les inundacions al carrer Martí i Cases. L’actuació a la crta de Vilassar de Dalt té una previsió màxima de 15 dies i un pressupost d’11.387,26EUR.

Les obres tallaran un petit tram del carril de llevant de la carretera de Vilassar de Dalt des de la N-II fins al carrer de Martí i Cases la qual cosa implica que no podran accedir-hi des de la N-II els vehicles que vinguin de Mataró, aquests hauran d’entrar al poble pel semàfor de Santiago Rusiñol.

Tanmateix no es podrà sortir en direcció a Barcelona, s’haurà de fer per Mas Abril. El tall però, no afectarà als vehicles que s’incorporin des del sentit de Barcelona de la Nacional-II. En aquests moments s’està instal·lant la senyalització viària.

Aquesta actuació s’afegeix a la que paral·lelament s’està realitzant al parc de la Salle Sud que vol evitar les inundacions al carrer Enric Borràs, canviant el desnivell del terreny per abocar les aigües de pluja a través del pas de vianants d’Abat Oliva al mar.

Des del 1999 s’han realitzat un total de 22 actuacions dirigides a minvar els efectes de les fortes pluges, evitant (el màxim possible) les inundacions a la part baixa de la vila.

Les actuacions han estat de signe diferent i han consistit en la instal·lació de canonades de pluvials (només per a aigües de pluja) nou col·lector i millora de l’antic, sobreeixidors, sorrals, neteges o canalització de torrents. Totes aquestes actuacions s’han fet sota el criteri que, a Premià de Mar, l’aigua de pluja s’ha de separar de la
residual i ha d’anar directament a mar.

> Servei de Premsa: 93 741 74 28 / 74 12 659 59 24 53 cruzcj@premiademar.org
>