Obertura de pliques per a la selecció d’un soci privat per a la constitució d’una societat d’economia mixta per a la recollida de residus, neteja viària i neteja de platges

 

Avui s’ha reunit la mesa del diàleg competitiu del Consell Comarcal per a  l’Obertura de les pliques per a la selecció d’un soci privat per a la constitució d’una societat d’economia mixta pel servei de recollida de residus municipals, neteja viària i neteja de platges al Maresme.S’han presentat 4 de les 5 empreses amb les que s’ha fet el diàleg competitiu.

 
El procediment del diàleg competitiu és un procediment novedós en el nostre país que fins al moment s’ha utilitzat poc. És un sistema adequat per quan es fan serveis innovadors, com és el cas d’aquesta empresa que té com a objectiu donar servei a tots els municipis del Maresme.

 
Segons ha explicat el conseller delegat de Cooperació Municipal i Planificació, Alfons Molons, “el procediment és llarg però permet ajustar a cada fase del diàleg el servei i condicions, garantint un resultat ajustat a les necessitats presents i futures amb una flexibilitat que el concurs públic no permet·.

El Consell comarcal va prendre la decisió de canviar el sistema en què es presta el servei donat que feia temps que, segons Molons,  no s’ajustava a les necessitats dels ajuntaments de la comarca. “Un bon servei que en un principi va ser bo i novedós al no poder-se adaptar a les necessitats del municipi ha anat perdent ajuntaments”. Entre el 2002 i el 2010 es passa de 27 ajuntaments a 14, el que representa una pèrdua del 52% d’ajuntaments que estàven al servei.

 Davant d’això, Molons sosté que “calia fer un nou servei. Es podia fer un concurs ràpid i tenir una foto en poc temps inaugurant el nou servei, però de seguida tornaríem a estar encotillats per un concurs que no donaria resposta als ajuntaments. Jo i el govern comarcal hem decidit fer una cosa més lenta en la seva gènesi però de llarg recorregut, és a dir fer la feina ben feta amb fonaments sòlids perquè el consell tingui una eina de futur”

 
Per això en el diàleg s’ha hagut de valorar no tant sols el cost i serveis actuals que ronden els 300.000 € si no fer l’extrapolació a tota la comarca.  La xifra s’enfila més enllà dels 30 milions d’euros. A més, s’han valorat més de 75 preus unitaris per adaptar el servei a cada municipi. Es preveu un servei tipus per poder aconseguir l’economia d’escala i que, a més, sigui prou permeable per adaptar-se a les necessitats o preferències de cada municipi. 

 Aquesta complexitat és la que va fer evident que calia fer un procés acurat. Ara, un cop valorades les ofertes presentades per les 4 empreses, es farà l’adjudicació i en breu es podrà constituir l’empresa perquè comenc a prestar els seus serveis.