Ocupacions que han contractat més dones

 

L´any 2016 les dones van formalitzar un total de 51.238 contractes, 7.609 d´indefinits i 43.629 de temporals. És a dir, només prop del 15% dels nous contractes van ser de caràcter indefinit. Aquest col·lectiu va signar el 49,35% del total de contractes generats a la comarca al llarg de l´any 2016.


Un total de 348 ocupacions primàries van generar almenys un contracte per a una dona al llarg de l´any. En van ser 262 amb algun contracte indefinit i 320 amb algun contracte temporal.


De les cinc ocupacions primàries amb més contractes generats, dues foren del grups d´Ocupacions elementals, dues del grup dels Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors i una del grup dels Tècnics i professionals de suport.


L´ocupació primària que va generar més contractes (vegeu taula 2.1) fou la dels Peons de les indústries manufactureres amb un total de 5.664. Només l´1,85% d´aquests contractes van ser indefinits. D´entre les 50 ocupacions primàries amb més contractes a dones només en 3 casos el volum de contractes indefinits va superar el llindar del 50%. Foren –de major a menor percentatge- les dels dissenyadors de productes i peces de vestir (58,54%; 120), una ocupació directament relacionada amb les indústries tèxtils i de la confecció amb un paper històric a la comarca, la dels agents i representants comercials (51,36%; 132) i la dels empleats domèstics (50,36%; 698).


Pel que fa les 25 ocupacions amb més contractes indefinits el primer lloc l´ocupà la dels venedors de botigues i magatzems amb 996 contractes, una concentració del 13,09% dels contractes indefinits formalitzats per dones, la mateixa posició que ocupà un any abans. L´ocupació de cambrers assalariats la va seguir amb 791 contractes, el 10,40% del total d´indefinits, i tot seguit la dels empleats domèstics amb 698 contractes (9,17%). Bo i això, el grau de contractes indefinits en aquestes ocupacions fou, respectivament, del 21,17%, 14,79% i del 50,36%.


Veurem més endavant com hi ha hagut ocupacions en què el pes de la contractació indefinida ha estat major.

 
TAULES: