OPERARI/A  COLOCADOR/A CARA VISTA

Nom de l’entitat FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Sector/especialitat professional CONSTRUCCIÓN / ALBAÑIL Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa PICE Municipi on es realitza el curs/acció BADALONA Nom del centre on s’imparteix FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Adreça AVDA. DE LA COMUNITAT EUROPEA, 32. 08917 – BADALONA Data d’inici 11-05-2020 Data de finalització 02-07-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) de dilluns a divendres de 8 a 14h Total d’hores 215 Requisits d’accés
  • ser major de 18 anys i menor de 30 anys.
  • estar inscrit i ser beneficiari de garantia juveni
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció DIPLOMES DE LA CAMBRA DE COMERÇ I  DE LA FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Termini d’inscripció finals d’abril Com s’ha de fer la inscripció? NOS PONEMOS EN CONTACTO CON EL INTERESADO PARA CONCERTAR UNA ENTREVISTA CON LAS ORIENTADORAS LABORALES Y RELLENAR LA DOCUMENTACIÓN. Documentació a lliurar
  • còpia fulla inscripció a garantia juvenil
  • còpia dni/*nie
  • cv actualitzat
Més documentació

Operari/a cara vista, és un paleta especialitzo a col·locar el maó amb la tècnica de cara vista, treballen l’obra en general, rehabilitació de façanes etc, és un treball molt especialitzat que requereixen les constructores.