OPERARI /A PROTECCIONS COL·LECTIVES

Nom de l’entitat FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Sector/especialitat professional CONSTRUCCIÓN / PROTECCIONES COLECTIVAS Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa PICE Municipi on es realitza el curs/acció BADALONA Nom del centre on s’imparteix FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN Adreça AVDA. DE LA COMUNITAT EUROPEA, 32. 08917 – BADALONA Data d’inici 28-04-2020 Data de finalització 19-06-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) DE DILLUNS A DIVENDRES DE 8 A 14H Total d’hores 215 Requisits d’accés
  • MAJOR DE 18 ANYS I MENOR DE 30 ANYS.
  • ESTAR INSCRIT7A I SER BENEFICIARI/A DE GARANTIA JUVENIL.
Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció DIPLOMES DE LA CAMBRA DE COMERÇ I DE LA FUNDACIÓ LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓ Termini d’inscripció MITJANS D’ABRIL Com s’ha de fer la inscripció? NOS PONEMOS EN CONTACTO CON EL INTERESADO PARA CONCERTAR UNA ENTREVISTA CON LAS ORIENTADORAS LABORALES Y RELLENAR LA DOCUMENTACIÓN. Documentació a lliurar
  • còpia fulla inscripció a garantia juvenil
  • còpia dni/nie
  • cv actualitzat
Més documentació Operari/a  de protecciones colectivas, trabajan en diversos sectores, en la obra, espectáculos, industria, colocan las protecciones para evitar accidentes de trabajo, colocación de barandillas, redes etc.