OPOSICIONS POLÍCIA LOCAL

Nom de l’entitat Acadèmia Centinel Drone Enllaç a l’acció www.centineldrone.com Sector/especialitat professional Seguretat Pública Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa Seguretat Municipi on es realitza el curs/acció Pineda de Mar Nom del centre on s’imparteix Acadèmia Centinel Drone Adreça avda. puerto rico, 25 Data d’inici 25-03-2020 Data de finalització 24-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) 09:00 – 14:00 de dilluns a divendres Total d’hores 215 Requisits d’accés Inscripció a garantia juvenil, tenir entre 16 i 29 anys i estar aturat Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció diploma oficial certificat Termini d’inscripció 28/02/2020 – 24/03/2020 Com s’ha de fer la inscripció?

Contactar als següents telèfons:

Documentació a lliurar
  • Dni / nie
  • Telèfon de contacte
  • Adreça electrònica
Més documentació Preparació específica per opositors/es de policia local