PILOT DE DRONE PROFESSIONAL

Nom de l’entitat Acadèmia Centinel Drone Enllaç a l’acció www.centineldrone.com Sector/especialitat professional DRONS Si forma part de la Garantia Juvenil, indiqueu el nom concret del programa Pilot de drone Municipi on es realitza el curs/acció Pineda de Mar Nom del centre on s’imparteix Acadèmia Centinel Drone Adreça Avda. Puerto Rico, 25, Pineda de Mar Data d’inici 25-03-2020 Data de finalització 25-04-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) 09:00 – 14:00 de dilluns a divendres Total d’hores 125 Requisits d’accés Inscripció a Garantia Juvenil, tenir entre 16 i 29 anys i estar aturat/da Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció acreditació de pilot professional de drones Termini d’inscripció 28/02/2020 – 24/03/2020 Com s’ha de fer la inscripció?

Contactar als següents telèfons:


– 931543343
– 697729744
– 931288560
– 674333826


També a http:/www.centineldrone,com/contacta

Documentació a lliurar
  • Dni / NIE
  • Telèfon de contacte
  • Adreça electrònica
Més documentació Curs oficial homologat per l´Agencia Estatal de Seguretat Aèria