Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 19 de març a les 5 de la tarda

ORDRE DEL DIA

1.- Presentació de la iniciativa comarcal sobre la Certificació Energètica d’Edificis Públics.

2.- Presentació del projecte comarcal “Maresme Centre de Negocis”.

3.- Presentació del Pla d’Assistència i Suport del Maresme (PASMaresme), elaborat pel Servei Comarcal de Protecció Civil.

4.- Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació, i/o derogació de diverses ordenances del Consell Comarcal del Maresme.

5.- Informes, precs i preguntes.