Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 20 de desembre

ORDRE DEL DIA de la sessió:

  • 1.- Donar compte, si s’escau, del Pressupost general del Consell Comarcal del Maresme per a
    l’exercici 2012.
  • 2.- Informes, precs i preguntes.

Data: 2011-12-20

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme