Ordre del dia del Ple extraordinari que celebrarà el CCM el 20 de desembre

ORDRE DEL DIA

 • 1.- Presa de possessió del Sr. Santi Dorca Pons com a conseller comarcal del Consell Comarcal
  del Maresme.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 2.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2012, que
  incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació.
 • 3.- Aprovació, si s’escau, de l’addenda de pròrroga al Conveni amb l’Institut Municipal d’Acció
  Cultura de l’Ajuntament de Mataró pels compromisos de les tasques de producció del serial diari
  de Televisió de Catalunya.
 • 4.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 300/11 de data 23 de novembre de
  2011 sobre l’aprovació del conveni amb l’Ajuntament de Calella per a regular l’aportació
  econòmica als ajuntaments implicats en el recorregut del Challenge Costa de Barcelona-Maresme l’any 2011.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 5.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 301/11 de 23 de novembre de 2011
  sobre l’aprovació del Conveni amb l’Institut Català d’Energia (ICAEN) per la implantació d’un
  sistema de gestió energètica municipal i integració a l’observatori comarcal de l’energia als
  municipis del Maresme.

Data: 2011-12-20

Lloc: Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme