Crònica del Ple del mes de maig

Tot i haver sortit de la fase d’emergència, la gestió de l’aigua i els efectes de la sequera van centrar bona part del Ple celebrat dimarts. El Consell Comarcal entén que s’ha de continuar treballant per assegurar la resiliència hídrica del territori en un escenari de canvi climàtic on l’aigua cada vegada serà un bé més escàs. I la principal aposta és l’aigua regenerada.

En aquest sentit, el plenari va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per a la redacció del projecte que determinarà les actuacions a realitzar a l’EDAR de l’Alt Maresme per facilitar la reutilització de l’aigua depurada per a la recàrrega de l’aqüífer de la Tordera i avaluarà també altres possibles usos per a la seva reutilització. Més informació en aquesta nota de premsa.

També la sequera marca les actuacions en abastament. Així, es va acordar l’urgència en la tramitació i l’aprovació inicial del “projecte d’obres de conservació i manteniment a les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta del Maresme Nord, unes obres bàsiques per poder continuar subministrant aigua de qualitat a 11 municipis de la comarca en un context de disminució dels cabals d’aigua als aqüífers i pous. Aquestes actuacions compten amb un pressupost de 2.105.144,11€.

En la mateixa linia, però per millorar el sistema de sanejament de la comarca, el Ple va aprovar l’atribució de 6 milions d’euros repartits en 3 anualitats (2024, 2025 i 2026). Aquests diners els aporta l’Agència Catalana d’Aigua.

També en matèria d’aigua, el Ple Comarcal va acordar, amb l’abstenció d’En Comú Guanyem, la continuïtat de l’empresa mixta SIMMAR en la prestació del servei de sanejament en alta i de la Sociedad General de Aguas de Barcelona en el servei d’abastament en alta. Les dues empreses acabaven la seva activitat a 1 de juliol, però es va decidir fer una pròrroga fins que no finalitzi la deliberació de totes les forces polítiques comarcals sobre la forma què haurà de tenir el Servei del Cicle de l’Aigua que absorbirà el sanejament i l’abastament en alta i obre la porta a la possible delegació de competències per part dels ajuntaments dels serveis en baixa.

La situació de sequera també va motivar l’aprovació per unanimitat de la proposta presentada per la conselleria de Medi Natural de treballar conjuntament amb les associacions de propietaris forestals (APF), les Agrupacions de defensa forestal (ADF) i els gestors dels Espais Naturals Protegits (Serra de Marina, Serralada Litoral i Montnegre Corredor) per harmonitzar l’enfocament i les actuacions a emprendre per fer front al fort impacte que la poca pluviositat està tenint en els ecosistemes forestals.

Dels 66 inclosos a l’ORDRE DEL DIA també destaquen els avenços en el projecte Maresme EuroVelo8. D’una banda, el Ple va acceptar, amb l’abstenció de Vox, la subvenció atorgada per la Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo del Gobierno de España per desenvolupar el projecte. Aquesta subvenció, emmarcada en la convocatòria extraordinària de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, ascendeix a 3.090.631,00€ euros. I de l’altra, es va aprovar, també amb l’abstenció de Vox, una de les actuacions del projecte. En concret, l’atorgament de subvencions a empreses turístiques de la comarca per afavorir el seu procés de transició digital.

Segons va explicar el conseller de Transparència, bon govern i planificació estratègica, Xavier Ponsdomènech, s’hi destinaran 110.000 euros i el màxim a atorgar per empresa és de 4.000 euros.

També en matèria de subvencions, el Ple va aprovar per unanimitat el Pla estratègic de subvencions que regirà les anualitats 2024-2027.

La resta de temes tractats en aquesta sessió, en la qual no haver-hi massa debat perquè els grups comarcals ja havien fixat el seu posicionament a la Junta de Portaveus, s’emmarquen en l’acció ordinària de l’administració comarcal. Dels temes presentats per Governança, Serveis Interns i Recursos Humans destaquen l’aprovació de les convocatòries i les bases reguladores de diferents processos selectius per cobrir llocs de treball així com la proposta de donar suport a la Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya (Fegicat) per desenvolupar la “Xarxa d’Oficines Empresarials d’impuls a la transició energètica”.

En Drets i Serveis Socials, l’establiment de diferents convenis amb ajuntaments de la comarca per a la prestació de serveis com el d’Acollida o el Temps x Cures, la distribució econòmica de repartiment als ajuntaments que formen part de l’Àrea Bàsica del Consell Comarcal en concepte de SAD social i SAD dependència i l’addenda del conveni interadministratiu amb el Departament d’Igualtat i Feminismes per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes al Maresme.

En Educació, Cultura i Joventut es va autoritzar la despesa per a la gestió dels serveis delegats en matèria d’educació per a aquest curs, es va aprovar conveni amb l’Ajuntament de Dosrius per al finançament del transport no obligatori i es va acceptar el fons de prestació de la Diputació per al projecte de dinamització de l’activitat física i l’esport local.

Pel que fa a Desenvolupament Econòmic, es va acceptar -amb el vot contrari de Vox i l’abstenció del PP- la subvenció d’1.511.111,65 euros del Programa Treball i Formació que permetrà la contractació de 49 persones de col·lectius amb dificultats d’accés al mercat laboral (persones en situació d’atur de llarga durada, dones, majors de 52 anys i persones Trans).

També es va aprovar (amb el vot contrari de Vox) la participació en aquest programa d’inserció laboral i la delegació de competències de 16 ajuntaments: Alella, Cabrils, Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de Mar, Òrrius, Palafolls, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de Montalt, Santa Susanna, Tiana, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.

Finalment, en Teixit Productiu, es van acceptar els fons atorgats per la Diputació per al Servei de l’Observatori de Desenvolupament Local i es va aprovar conveni amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar de suport tècnic en matèria d’anàlisi sociolaboral durant el període 2024-2027.

PRECS I PREGUNTES

A l’apartat de Precs i preguntes va haver-hi diferens intervencions per part dels grups comarcals a l’oposció.

Enric Zaldo (CUP) va demanar al Govern comarcal una valoració sobre el Saló Nàutic Internacional de Catalunya que es va fer per primera vegada a Mataró el cap de setmana del 17 al 19 de maig i que va rebre el suport del Consell Comarcal. La consellera de Desenvolupament Econòmic Noemí Llorens va explicar que a l’haver-se tancat el passat diumenge encara no hi havia una valoració general, però que li faria arribar la informació.

Sebastià Tejada (ECG) va reclamar informació sobre el cost energètic en el servei de sanejament dels anys 2021 i 2022 i va preguntar si s’aprofitarien els canvis en la concessió del mes de juliol per revisar el contracte. El conseller d’Acció Climàtica, Lluís Farrerons, va indicar que li faria arribar la informació i que ja s’està treballant en la revisió del contracte de subministrament energètic.

Marián Gómez (PSC) va demanar que el nou Reglament del Centre d’Atenció d’Animals Domètics de Companyia fos consensuat abans de la seva aprovació. El conseller de Serveis als Municipis Xavier Masgrau s’hi va comprometre.

Gómez també va preguntar sobre l’avaria de la màquina que neteja la platja de Sant Andreu de Llavaneres i si els dies que ha estat inactiva es descomptaran de la factura. El conseller Lluís Farrerons va indicar que si no s’ha prestat el servei no es cobra.

Sílvia Garrido (PSC) va preguntar si s’havia previst cobrir durant el mes de juliol el servei de transport adaptat. La consellera de Drets i Serveis a les Persones Marta Paset, va dir que aquesta és la voluntat del Consell Comarcal, però que el problema és la disponibilitat de vehicles per dur a terme el servei.

Crònica del Ple del mes d’abril

Antoni Subirà Comas (Junts) s’incorpora al Consell Comarcal del Maresme després de prendre possessió de l’acta de conseller en el Ple celebrat ahir. Subirà, regidor de l’Ajuntament de Premià de Mar, substitueix Xavier Font qui fa un mes va presentar la seva renúncia per motius personals. Premià de Mar es converteix així en el municipi amb més representació al plenari comarcal. A banda de Subirà, són càrrecs electes d’aquest municipi els consellers Rafa Navarro (Junts), Pep Ripollès (ERC) i M. Luz Cánovas (PSC).

Els 44 punts de l’Ordre del Dia van ser aprovats. La majoria feien referència a l’actuació oridinària del Consell Comarcal destacant la signatura de convenis amb ajuntaments del Maresme per executar actuacions com el programa Temps x Cures o per rebre la delegació de competències municipals per dur a terme la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural. En aquest darrer, a més d’acceptar les delegacions dels ajuntaments de Cabrils i Vilassar de Mar, el plenari va aprovar conveni de col·laboració amb l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia i d’elements d’estalvi energètic.

Pel que fa al programa Temps x Cures, es van aprovar convenis amb els ajuntaments de Cabrils, Santa Susanna, Tordera i Vilassar de Dalt. Aquest 2024, el Consell Comarcal del Maresme gestionarà la implantació d’aquest programa de canguratge i serveis de lleure per a infants i adolescents en 22 municipis de menys de 20.000 habitants del Maresme (veieu Nota de premsa).

En aquest Ple també es va donar compte de la liquidació del Pressupost de la corporació de 2023. L’interventor, Frederic Gràcia, va informar que el Consell Comarcal es una administració sanejada, però que arrossega els problemes derivats de la manca de finançament. El CCM ha tancat l’exercici 2023 amb un resultat pressupostari positiu de 398.117,11€ i un romanent de tressoreria també positiu de 782.130,34 euros.

El plenari també va aprovar per unanimitat les Bases de la Mostra Literària del Maresme que aquest any arriba a la seva quaranta-unena edició amb l’objectiu de promoure la lectura i escriptura entre infants, joves i adults (veure nota de premsa). En el que no va haver-hi unanimitat va ser en l’aprovació de les Bases que regiran l’edició 2024 del Concurs de relats curts per a la diversitat sexual i de gènere en l’àmbit comarca del Maresme. Aquest cocurs impulsat pel Consell Comarcal l’any 2021 per continuar avançant, també des de la narrativa, cap a una societat lliure d’estigmes i on tothom sigui lliure d’estimar qui vulgui, va ser aprovat amb el vot contrari de Vox i l’abstenció del PP.

En matèria d’educació, el Ple va aprovar inicialment les Bases reguladores de la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2024-2025. Vox també hi va votar contra. I per unanimitat es van aprovar convenis amb els ajuntaments de Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt i Premià de Mar per al finançament del Transport Escolar No Obligatori.

Un altre conveni que es va aprovar va ser el de col·laboració amb el Consorci de Promoció Turística “Costa del Maresme” i l’empresa Salicat S.L per a potenciar el Saló Internacional Nàutic de Catalunya en la comarca del Maresme. Aquest Saló se celebrarà, per primera vegada, al Port de Mataró els dies 17, 18 i 19 de maig.

El Consell Comarcal assessorarà les empreses i persones emprenedores que vulguin desenvolupar el seu negoci a l’entorn de les activitats nàutiques i també oferirà xerrades sobre els impactes ambientals dels vaixells i la necessitat de preservar i tenir cura de la biodiversitat marina.

El grup comarcal de la CUP hi va votar en contra per entendre que aquest Saló és una iniciativa “privada i elitista que promou embarcacions de luxe que són focus de contaminació“. El govern comarcal va explicar, però, que el SINC pot ser un important revulsiu per a l’economia del Maresme i que acollirà la presentació de novetats en embarcacions sostenibles.

D’altra banda, el Plenari va aprovar el suport institucional a dos projectes que es presenten a la convocatòria 2024 del Departament de Drets Socials. El primer és el projecte MALLA per la Casa de Calella de les Filles de Sant Josep adreçat a dones sense llar i el segon el del Banc dels Aliments.

La nota de color la va posar una donació privada al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD). El Ple va acceptar la donació de 3.600 euros per part de la baronessa Tyssen que fa aportacions anuals al CAAD des de 2008 quan va conèixer l’activitat que du a terme aquest centre d’abast comarcal que recull gossos i gats abandonats en 20 municipis del Maresme i promou la seva adopció.

Crònica del Ple del mes de març

El Consell Comarcal va celebrar ahir el Ple del mes de març, una sessió en què es va estrenar el nou gerent Jordi Marqueño i es va informar de la renúncia a l’acta de conseller comarcal de Xavier Font (Junts). Font serà substituït en el proper Ple per Antoni Subirà, regidor de Premià de Mar.

La sessió plenària va començar recordant que març és el mes de les dones. La vicepresidenta segona i consellera de Drets i Serveis a les Persones, Marta Paset, va ser l’encarregada de llegir la Declaració institucional del Dia Internacional de les Dones que defensa el 8M com a una jornada reivindicativa tota vegada que “lluitem per eliminar estereotips contra la discriminació laboral i salarial, contra la violència masclista, però sobretot per construir un canvi de paradigma amb la mirada posada en la plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes”.

Amb un Ordre del Dia de 38 punts i 3 d’urgència, el Ple es va desenvolupar sense generar debat tota vegada que els temes ja havien estat consensuats per part dels diferents grups comarcals a la Junta de Portaveus.

Destaca l’aprovació del Pla d’Actuació Comarcal (PAC) que estableix el full de ruta d’aquest mandat. El document, que divendres passat va rebre l’informe favorable del Consell d’Alcaldies i que ha estat obert a la participació de tots els grups comarcals, conté 155 objectius repartits en 4 eixos: Acció Climàtica i territori, Drets i Serveis a les Persones, Desenvolupament Econòmic i Transparència.

El nou PAC posa especial èmfasi en les polítiques de sostenibilitat necessàries per fer front als grans reptes del Maresme: la gestió de l’aigua, la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la gestió dels boscos i el litoral. I alinea la feina del Consell Comarcal del Maresme amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l’Assemblea General de les Nacions Unides en el marc de l’Agenda 2030.

També destaca l’aprovació per unanimitat d’una nova convocatòria unificada de policies locals per cobrir 11 places en 6 ajuntaments del Maresme i la creació d’una borsa de personal interí per a cobrir vacants en 9 municipis de la comarca. Cal recordar que el Consell Comarcal i el Departament d’Interior van ver una prova pilot d’aquesta nova modalitat de cooperació interadministrativa fa 2 anys. L’èxit assolit ha fet que es torni a repetir experiència. Més informació en aquesta nota de premsa.

Un altre dels temes que van ser aprovats va ser el Protocol Comarcal per l’abordatge de les Violències Masclistes que ofereix un nou model d’abordatge d’aquesta xacra basat en la centralitat en els drets humans i necessitats de les dones, infants i adolescents i aporta una mirada interseccional per part de les professionals que hi intervenen.

La resta de temes tractats a la sessió plenària són els habituals de la gestió ordinària del Consell Comarcal, principalment l’acceptació de subvencions i l’aprovació de convenis amb els ajuntaments del Maresme. Així, es van aprovar els convenis per a la prestació del programa Temps x Cures en els municipis de Sant Cebrià de Vallalta i Malgrat de Mar; I convenis amb els ajuntaments de Premià de Mar i Calella perquè el Consell Comarcal es faci càrrec durant aquest any dels informes d’integració social per a l’arrelament social i per a la renovació de residència temporal.

Crònica del Ple del mes de febrer

Jordi Marqueño Bassols és el nou gerent del Consell Comarcal del Maresme després que el Ple celebrat ahir aprovés el seu nomenament. Marqueño substitueix en el càrrec Anna Antoja Serra que, tal com va anunciar el president Francesc Alemany, a partir d’ara assumirà funcions d’adjunta a Presidència.

L’equip de Govern (Junts i ERC) va valorar de Marqueño el seu “profund coneixement de la realitat comarcal i de les característiques i idiosincràsia del Consell Comarcal, tant a nivell organitzatiu com social i polític“, fet que es considera bàsic “per oferir resultats immediats”. També va tenir en compte la seva experiència provada en comandament de persones i el fet que incorpora “una perspectiva externa, desvinculada de l’històric de la casa, valorada com essencial per a la realització de la gestió estratègica dels diferents departaments amb la necessària perspectiva i distància en benefici de la corporació“.

L’oposició no va posar en dubte la vàlua professional de Jordi Marqueño, però no va votar a favor del seu nomenament per entendre que és un lloc de màxima confiança del Govern. A més, la portaveu del grup comarcal socialista, Sílvia Garrido, el portaveu del PP, Cristian Escribano, el portaveu d’En Comú Podem, Sebastià Tejada, i el portaveu de la CUP, Enric Zaldo, van qüestionar el procediment seguit. De la seva banda, el portaveu d’Ara Pacte Local, Jofre Serret, va justificar la seva abstenció perquè “aquest càrrec de direcció ha d’anar molt lligat al Govern que és qui li ha de donar la confiança“.

Jordi Marqueño va ser escollit nou gerent amb el suport del Govern comarcal, les abstencions dels grups comarcals del PSC, PP, APL i Vox i els vots contraris d’En Comú Podem i CUP.

Suport a la pagesia

El Consell Comarcal empatitza amb les reivindicacions del sector primari. El Ple va aprovar una moció presentada per tots els grups comarcals, a excepció de Vox, en suport a la pagesia. L’administració comarcal considera que “cal actuar per revertir la situació en què es troba el sector primari, posant en valor la feina fonamental de produir aliments, i posant els mitjans per resoldre els problemes amb què es troba el sector: preus per sota del cost de producció pels seus productes, l’afectació de la sequera i el canvi climàtic als cultius, dificultat per tenir relleu generacional, excessiva burocratització imposada des de les diferents administracions, falta d’acompanyament per part de les administracions, danys causants per la fauna cinegètica…

En aquest sentit, el plenari comarcal va mostrar la seva solidaritat amb la pagesia i va demanar la implicació, col·laboració i coordinació de les diferents administracions. A nivell maresmenc, el text aprovat insta el Govern del Consell Comarcal a promoure les eines necessàries per recuperar espais agraris abandonats i facilitar el relleu de les explotacionn agràries actuals. També encomana a l’administració comarcal l’establiment de línies de col·laboració amb els ajuntaments maresmencs per tal de sumar esforços en el desenvolupament de mesures de suport a la pagesia local.

Vox va ser l’únic grup comarcal que no va secundar la moció. Ho va fer, tal com va expressar el seu portaveu José Casado perquè la seva formació política està en contra de l’Agenda 20-30 que “és la que esclafa al camp europeu“. El president del Consell Comarcal, Francesc Alemany, va puntualitzar que l’equilibri del planeta no ha de ser cap inpediment per avançar en polítiques agràries i que al Maresme “ens estem quedant sense pagesia perquè no hi ha relleu generacional i ens manca sól agrícola

30 punts a l’Ordre del Dia

Amb un Ordre del Dia de 30 punts i 2 d’urgència, el Ple del mes de febrer va aprovar per unanimitat la sol·licitud a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) d’una atribució de fons de 7.175.575€ per fer front a les despeses d’actuacions de reposició i millores dels sistemes de sanejament en alta durant les anualitats 2024, 2025 i 2026.

També es va aprovar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar per facilitar que l’Oficina Comarcal d’Habitatge faci atenció presencial al municipi un cop al mes i evitar d’aquesta manera que la ciutadania s’hagi de desplaçar a Mataró per tramitar temes relacionats amb l’habitatge.

Igualment, es van continuar aprovant convenis amb els ajuntaments maresmencs per a la prestació del programa Temps x Cures. En aquesta ocasió amb Alella, Canet de Mar, Dosrius, Òrrius, Premià de Dalt i Tiana; convenis de suport tècnic en matèria d’anàlisi sociolaboral local amb Calella i El Masnou i conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Malgrat de Mar per la realització de la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural.

Crònica del Ple del mes de gener

La sequera i com apaivagar els seus efectes al Maresme va centrar bona part del Ple que va celebrar ahir del Consell Comarcal. Per unanimitat de tots els grups es va aprovar una moció presentada pel Govern (Junts i ERC) en la qual es demana al Govern de Catalunya i a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la tramitació per via d’emergència dels expedients i actuacions previstes per pal·liar els efectes de la sequera a la comarca (més informació en aquesta nota).

També es va ratificar per unanimitat la petició que fa unes setmanes va fer el Consell Comarcal a l’Agència Catalana de l’Aigua per poder subministrar als ajuntaments aigua sanejada després del procés de depuració que duen a terme les EDAR (Estació de depuració d’aigua residual). L’objectiu és que els ajuntaments puguin utilitzar aquesta aigua per a usos municipals, principalment neteja de carrers i clavegueram i reg de parcs i jardins.

En el que no va haver-hi unanimitat va ser en l’aprovació del Reglament que regirà el nou servei comarcal del Cicle de l’Aigua. Tot i haver incorporat part de les correccions, suggeriments i al·legacions presentades durant el període d’exposició pública, els grups comarcals d’En Comú Guanyem i CUP van votar-hi en contra i el PSC s’hi va abstenir. El punt va tirar endavant amb els vots favorables de Junts, ERC, Ara Pacte Local i Vox.

L’únic grup que va justificar el sentit del seu vot va ser En Comú Guanyem. El seu portaveu, Sebastià Tejada, va dir que “no és un Reglament compacte” i va proposar fer una pròrroga dels serveis tal i com estan funcionant actualment i redactar un estudi per part d’una empresa independent sobre com hauria de ser el nou servei ingegral del cicle de l’aigua, obrir un procés de deliberació i arribar a una decisió consensuada.

El president del Consell Comarcal, Francesc Alemany, va explicar en l’apartat de Precs i preguntes que tenint en compte que el tema que més controversia genera sobre el nou servei del cicle integral de l’aigua és el subministrament en baixa pel fet que no sigui 100% de titularitat pública, es constituirà en els propers dies una Comissió d’estudi “que volem que compti amb la major participació possible” per valorar si el Consell Comarcal està en disposició d’assumir el subministrament d’aigua en baixa sense participació d’empreses privades.

També relacionat amb el nou servei del cicle integral de l’aigua es va aprovar el Protocol d’actuació de les normes laborals que regiran la nova empresa gestora (amb 60% de participació pública i 40% de participació privada) i que, segons va dir el conseller d’Acció Climàtica Lluís Farrerons, ha estat pactat amb Comissions Obreres. En aquest punt, En Comú Guanyem va votar en contra “no pel protocol en sí, sinò per coherència amb el posicionament que hem tingut en aquest tema” i la CUP es va abstenir.

La resta de temes que es van tractar a la sessió plenària del mes de gener (vegeu l’Ordre del Dia) s’emmarquen en el funcionament ordinari de l’administració: principalment acceptació de subvencions i renovacions de convenis amb els ajuntaments.

En aquest darrer apartat destaquen els convenis subscrits amb els ajuntaments del Maresme per dur a terme la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural, per prestar el programa Temps per Cures i per cofinançar el servei de transport adaptat i/o assistir durant el període 2023-2025.

PRECS I PREGUNTES

El portaveu d’En Comú Guanyem, Sebastià Tejada, va plantejar 3 preguntes al Govern: Què s’està fent des del servei de Boscos, el control de seguretat de les persones que passegen gossos del CAAD Maresme a l’entorn de la carretera d’Argentona i en quina fase es troben els estudis de transport a demanda que es va dir que es farien en el moment que es va aprovar el conveni de col·laboració amb l’AMTU (Associació de Municipis pel Transport Urbà).

La consellera delegada de Medi Natural, Marta Gòmez, va contestar que el servei de Boscos actúa a demanda i que en aquests moments s’està establint un marc de col·laboració amb les entitats de propietaris.

El conseller delegat de Serveis als Municipis, Xavier Masgrau, va explicar que des del CAAD Maresme ja s’han establerts mesures per assegurar la protecció de les persones voluntàries que passegen els animals, principalment el cap de setmana.

I el vicepresident primer, Rafa Navarro, va explicar que el transport a demanda forma part del projecte global de mobilitat sostenible i que en els propers dies es convocarà la Taula de Mobilitat.

Crònica del Ple del mes de desembre

La proposta de pressupost 2024 presentada pel Govern (Junts i ERC) va ser el punt estrella en el Ple celebrat ahir. Els comptes comarcals que ascendeixen a 54.813.368€ (112.309€ menys que en l’exercici 2023) van ser aprovats pel vot de qualitat del president ja que l’oposició en bloc (PSC, PP, Comuns, CUP, Ara Pacte Local i VOX) hi va votar en contra.

El conseller de Governança, Serveis Interns i Recursos Humans, Marc Bosch, va explicar que el nou pressupost es cenyeix a les necessitats “d’un any de transició per estudiar i analitzar l’etructura del Consell Comarcal i com fer més eficients els serveis que prestem“. El president comarcal Francesc Alemany va afegir que es tracta d’un pressupost de contenció en el marc “d’una tempesta perfecta“, un moment en què conflueixen elements com “la manca de prou finançament dels Fons de Cooperació de la Generalitat per cobrir la despesa estructural, el creixiement exponencial de serveis i, per tant de personal, que ha tingut el CCM en els darrers 5 anys, la voluntat des de 2019 de no destinar els beneficis del servei d’aigua a cobrir els dèficits estructurals del Consell Comarcal i la necessitat de no sobrecarregar les finances dels ajuntaments”.

Alemany i Bosch van coincidir en defensar la necessitat de reestructuració i contenció de la despesa per tal de no haver de recòrrer al finançament per part dels ajuntaments de la comarca.

Les explicacions, però no van convèncer l’oposició que hi va votar en contra. Només van fer l’explicació del seu vot la CUP i En Comú Guanyem.

El conseller Enric Zaldo (CUP) va manifestar que compartia els objectius de què el Consell Comarcal no ha de ser una càrrega per als ajuntaments i de la necessitat de tenir un pressupost aprovat, però “no coincidim en les definicions dels serveis essencials“.

De la seva banda, Sebastià Tejada (Comuns), es va mostrar “decebut” tot afegint que “hem de revisar la nostra confiança”. Tejada va manifestar que encara que les persones al front del govern comarcal siguin diferents a les del mandat anterior són els mateixos partits els que governen i que s’han de fer corresponsables dels compromisos adquirits. En aquest sentit va fer una enumeració dels temes pactats amb els Comuns que no s’han complert (acte al Maresme Nord per una mobilitat sostenible, servei comarcal de socorrisme a les platges) i va anunciar que “ens reservem el dret a presentar recurs“.

Més informació sobre el Pressupost 2024

En el que sí va haver-hi unanimitat i totes les forces comarcals van votar-hi a favor va ser en la proposta presentada pel Govern sobre el finançament dels ens locals. S’insta el Congrés, el Senat, el Parlament de Catalunya i els Governs de l’Estat i de la Generalitat a una reforma estructural del finançament dels ens locals que asseguri el compliment del principi de suficiència financera. Text de la Proposta.

Els altres dos punts de l’Ordre del Dia que van generar més debat van ser el referent al de la revocació inicial de la subvenció directa atorgada a la fundació Crea Dance Foundation i el de la denúncia del Conveni de col·laboració amb la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme que estableix la participació del Consell Comarcal en la càtedra d’economia circular i sostenible.

Pel que fa al primer, la consellera d’Educació, Cultura i Joventut, Marta Rovira, va explicar que la Fundació no ha justificat en temps i forma la realització de les activitats de caire social per les quals se li havia concedit la subvenció amb una bestreta de 45.000 euros i que es concreten en 4 blocs: Gent gran, dansa en família, cos en moviment i adolescents en risc d’exclusió.

Per la seva banda, el conseller de VOX, José Casado, va explicar que la Fundació li havia enviat una “documentació completa de les activitats realitzades” i va demanar una moratòria.

Sebastià Tejada (Comuns) va manifestar que “hem format part del Patronat fins fa quatre dies i això ens dona unes responsabilitats. Seguramentestem en els dos llocs alhora i tindrem una corresponsabilitat“.

El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de Govern (ERC i Junts); les abstencions de Comuns i CUP i els vots contraris de PSC, PP, Ara Pacte Local i Vox.

Quant a la càtedra d’economia circular del TecnoCampus, Francesc Alemany va defensar la voluntat del Consell Comarcal de continuar col·laborant-hi, però amb un nou conveni. L’oposició en bloc hi va votar en contra (PSC, PP, Comuns, CUP, Ara Pacte Local i Vox) i el punt es va aprovar amb els vots favorables de l’equip de Govern (ERC i Junts).

D’altra banda, el Ple va rebutjar la moció presentada pel grup comarcal de VOX referent a la immigració il·legal. El text llegit per José Casado es mostra crític amb les polítiques del Govern espanyol i demana al Consell Comarcal i als ajuntaments que s’oposin a les reubicacions i no destinin cap partida pressupostària a serveis o ONG’s que treballin amb les persones procedents d’altres països (Moció). ERC, Junts, PSC, Comuns, CUP i Ara Pacte Local hi van votar en contra i el PP s’hi va abstenir.

La resta de punts que es van presentar al Ple de Desembre (Ordre del Dia) van ser del funcionament habitual a l’arribar a finals d’any: petició o acceptació de subvencions, liquidacions pels serveis prestats al llarg de 2023 i aprovació de convenis per prestar serveis als municipis durant l’any vinent. Tots ells van ser aprovats i majoritàriament per unanimitat.

Crònica del Ple del mes de novembre

Jordi Marqueño Bassols ( Junts) és el primer càrrec electe d’aquest mandat que renuncia a la secva acta de Consell Comarcal. Es va notificar en el Ple del mes de novembre, una sessió amb

88 punts a l’Ordre del Dia, que va començar amb la lectura per part de la vicepresidenta 2a i consellera de Drets i Serveis a les Persones, Marta Paset, de la declaració institucional amb motiu del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.

El text que va presentar l’equip de Govern (Junts i ERC) va rebre el suport de la resta de grups comarcals a excepció de VOX. En ell, el Consell Comarcal es compromet a “dedicar tots els esforços i reursos necessaris per garantir el dret de les dones a una vida lliure de violències masclistes” a la vegada que fa una crida a la implicació de tothom ja que ” totes i tots tenim també un paper cabdal en la resposta immediata després de la violència. Com a amiga o amic, familiar, company o companya de feina, veí o veïna, podem ajudar a qui ho està patint a identificar indicis de la violència patida o dels factors de risc per la seva vida“.

El Ple, al qual va assitir ciutadania de Dosrius, també va aprovar una moció expressant el rebuig de la corporació a la instal·lació d’una planta d’aglomerat asfàltic a Dosrius. La moció, presentada conjuntament pels grups comarcals de la CUP, Junts, ERC, PSC, Comuns i Ara Pacte Local – va comptar també amb els vots favorables del grup comarcal del PP. VOX va ser l’únic que s’hi va posicionar en contra. Més informació en aquesta nota de premsa.

GOVERNANÇA, SERVEIS INTERNS I RECURSOS HUMANS

L’Àrea de Governança, Serveis Interns i Recursos Humans va presentar al Ple 15 punts. Els que van generar més debat van ser els referents a la modificació de la relació de llocs de treball de la corporació i el d’aprovació de les bases reguladores per a proveïr, mitjançant procediment de lliure designació, el lloc de treball de gerència del Consell Comarcal.

L’oposició va coincidir a l’hora de defensar la feina de l’actual gerent de la corporació i va defensar la conveniència que aquesta figura sigui ocupada per personal del propi Consell ja que assegura un coneixement més profund de la institució. Per la seva banda, el Govern també va tenir paraules de reconeixement a la feina feta per l’actual gerència i va defensar que la convocatòria és oberta i per tant facilita que hi puguin optar tant persones treballadores del CCM com d’altres que reuneixin els requisits. El punt es va aprovar només amb els vots favorables de l’equip de Govern.

TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA

Els 2 temes presentats per aquesta àrea es van aprovar per unanimitat: el nou Reglament de funcionament de la bústia Ètica i de Bon Govern i la modificació dels membres de la Unitat Antifrau

ACCIÓ CLIMÀTICA

5 dels 10 punts presentats per l’àrea d’Acció Climàtica feien referència a l’acceptació de la delegació de competències per part d’ajuntaments per a la realització de la compra agregada d’energia elèctrica i gas natural. Es va aprovar per unanimitat la delegació al Consell Comarcal en aquesta matèria dels ajuntaments de Caldes d’Estrac, Canet de Mar, Mataró, Òrrius i Tordera.

SERVEIS ALS MUNICIPIS

En aquest àmbit es van aprovar les liquidacions proveisionals de l’any 2023 als 21 municipis on presta servei el Centre d’Atenció d’Animals Doméstics de Companyia del Maresme (CAAD Maresme), així com la liquidació a l’Ajuntament de Premià de Dalt pels serveis prestats durant aquest any en matèria de Salut Pública

DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

Gairebé la meitat dels punts debatuts en el Ple de novembre formaven part de l’àrea de Drets i Serveis a les Persones. La majoria feien referència a liquidacions a ajuntaments de diferents serveis prestats als ajuntaments durant aquest any.

També es van aprovar per unanimitat els convenis de col·laboració amb els ajuntaments de Sant Cebrià de Vallalta i Sant Andreu de Llavaneres per a la prestació del servei Temps per Cures i es van ratificar els Decrets de Presidència donant suport al projecte “Foment de l’autonomia, inclusió i accessibilitat al Centre ocupacional Pere Parera” sol·licitat per la Fundació Maresme i el de sol·licitud d’una subvenció per la implementació de dos protocols d’abordatge de les violències masclistes.

HABITATGE

En matèria d’habitatge, el Ple va aprovar definitivament el nou servei comarcal de Gestió d’Habitatge de Lloguer Social i Assequible del Maresme així com le Bases generals que regiran l’accés als habitatges de la Borsa. El nou servei entra en funcionament amb 3 habitatges, 2 d’ells cedits per l’Ajuntament de Montgat i 1 per l’Ajuntament de Canet de Mar. Informació específica en aquesta nota de premsa.

EDUCACIÓ, CULTURA I JOVENTUT

L’únic punt presentat per l’àrea d’Educació, Cultura i Joventut feia referència a la renúncia del CCM com a patrons de la fundació Crea Dance Foundation. Va ser aprovat amb l’abstenció de la CUP i el suport de la resta de formacions polítiques

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

El Ple va aprovar els convenis de cooperació amb els ajuntaments de Palafolls i Vilassar de Dalt per a la prestació per part del Consell Comarcal de serveis de Promoció Econòmica en aquests municipis.

També es va acceptar la subvenció de 40.000€ del Servei d’Ocupació de Catalunya per a la realització del Projecte “Diagnosi territorial Noves formes de gestió del desenvolupament econòmic local i l’ocupació de la comarca del Maresme” i es va ratificar el Decret de Presidència de suport a la iniciativa de l’Ajuntament de Pineda de Mar: “Programa suport i acompanyament a la planificació estratègica”

TEIXIT PRODUCTIU

Per unanimitat es van aprovar les pròrrogues per a 2024 dels convenis de cooperació amb els ajuntaments de Premià de Dalt i Vilassar de Mar de suport tècnic en matèria d’anàlisi sociolaboral. Aquests convenis faciliten als ajuntaments informes trimestrals de cada municipi sobre l’evolució del mercat laboral.

Crònica del Ple del mes d’octubre

El Consell Comarcal del Maresme va celebrar ahir el Ple ordinari corresponent al mes d’octubre, una sessió en què es van aprovar els 40 punts de l’Ordre del Dia sense debat entre els grups polítics ja que prèviament havien exposat el seu argumentari en la Junta de Portaveus. En aquest òrgan es va decidir per unanimitat incorporar una Declaració conjunta de tots els grups amb presència al Consell Comarcal (Junts, ERC, PSC, PP, Comuns, CUP, APL i VOX) sobre el conflicte àrab-israelià.

Aquesta Declaració, el Consell Comarcal del Maresme expressa l’absolut rebuig “a tota mostra de violència exercida per qualsevol de les parts” i demana traslladar a una taula de diàleg les diferències entre les parts afectades per tal de posar fi al conflicte. Més informació en aquesta nota de premsa.

Els dos punts relació de llocs de treball de la corporació que comporta canvis en els quadres directius per ajustar-los a la nova estructura organitzativa d’aquest mandat van ser els que van generar més discrepància de vots entre govern i oposició. Només van sortir endavant amb els vots favorables del Govern (Junts i ERC). L’oposició (PSC, PP, Comuns, CUP, APL i VOX) es va abstenir.

La resta de punts feien referència a gestió ordinària de l’administració comarcal i a l’aprovació de convenis amb ajuntaments per la prestació de serveis com el programa Temps per Cures (Dosrius i Alella), la compra d’energia elèctrica i gas natural (amb els ajuntaments d’Argentona, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Premià de Mar, Sant Andreu de Llavaneres, Teià i Tiana).

El Ple comarcal també va donar suport als projectes “El Ple comarcal també va donar suport als projectes “Ocell de Foc” que sol·liciten diverses entitats de la comarca a la convocatòria 2023 del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat i “La manipulació de productes com a eina d’inclusió social i laboral per a les persones amb discapacitat intel·lectual” presentat per la Fundació Maresme.

La sessió va finalitzar amb la intervenció de la consellera de Drets i Serveis a les Persones, Marta Paset, convidant el plenari a assitir a la presentació de l’Oficina d’Igualtat de tracte i no discriminació i del president Francesc Alemany convidant també les conselleres i consellers a assistir als actes de celebració del 175è aniversari del tren Barcelona-Mataró, en l’organització dels quals participa el Consell Comarcal del Maresme.

Crònica del Ple del mes de setembre

Les 33 conselleres i conselleres que formen part del Plenari comarcal es van estrenar ahir en el primer Ple del mandat 2023-2027 del Consell Comarcal del Maresme. Va ser un Ple llarg amb amb 85 punts a l’Ordre del Dia i 2 punts d’urgència.

Tenint en compte que durant el mes d’agost no se celebren sessions plenàries, una bona part dels punts presentats van ser ratificacions de Decrets de Presidència i temes de gestió ordinària com l’acceptació de subvencions que havia sol·licitat el Consell Coamrcal i que han estat atorgades per la Diputació de Barcelona i la signatura de convenis amb diferents ajuntaments maresmencs per a la prestació de serveis per part del Consell Comarcal del Maresme.

Entre aquests, destaquen el de compra agregada d’energia elèctrica i gas natural (Sant Iscle de Vallalta i Sant Pol de Mar), Temps per Cures (Sant Vicenç de Montalt, Argentona, Santa Susanna, Caldes d’Estrac, Cabrils i Palafolls).

PRECS I PREGUNTES DE L’OPOSICIÓ

El portaveu d’En Comú Podem, Sebastià Tejada, va aprofitar l’apartat de Precs i Preguntes per recuperar temes que havien quedat pendents el mandat anterior com ara la viabilitat d’oferir als municipis del litoral un servei mancomunat de socorrisme. Va recordar que durant la temporada de platges els serveis d’emergència del 112 han intervingut més de 300 vegades al Maresme i va demanar al Govern que comenci a fer les consultes pertinents amb els ajuntaments per veure si és possible activar de cara al proper estiu el servei comarcal de socorrisme.

El president Francesc Alemany va recollir la petició feta pels Comuns tot assegurant que és un projecte a valorar i que el parlaran amb més detall en la reunió que tenen prevista.

Sebastià Tejada també va preguntar sobre la possibilitat que el CAAD Maresme es faci càrrec de part dels 90 cadells decomissats per ordre judicial a una botiga d’animals de Mataró que han col·lapsat les instal·lacions de la Protectora de Mataró.

El conseller de Serveis als Municipis, Xavier Masgrau, va dir que malauradament el CAAD Maresme també es troba amb les instal·lacions plenes d’animals, però que li consta que s’està col·laborant a través de diferents entitats. De fet, el portaveu de VOX, José Casado, va intervenir al debat assegurant que, al tractar-se de cadells de raça, la Protectora mataronina ha tingut un allau de sol·licituds d’adopció i que a hores d’ara els animals ja estan fora de la protectora.

Tanmateix, el portaveu dels Comuns va manifestar la necessitat de convocar la Mesa de Mobilitat del Maresme i el Comissionat del Litoral ja que “estan tirant endavant projectes sense un control, o sense que el nostre Consell Comarcal s’interessi, cosa que quan es va decidir crear el Comissionat del litoral era un element fonamental“.

El vicepresident 1er i conseller d’Acció Climàtica i Territori, Rafa Navarro, es va comprometre a convocar la Mesa de Mobilitat una vegada es recopili tota la informació i demanar també l’assistència d’algun representant de la Generalitat per tal que pugui fer trasllat de com estan els diferents projectes de pacificació de la N-II i dels nous enllaços a l’autopista. Pel que fa al Comissionat del Litoral, Navarro va recordar que “després de molts anys de reivindicació i d’unitat, s’havien trencat els consensos respecte a les actuacions a emprendre“.

Ordre del Dia del Ple que celebrarà el CCM el 17 de gener a les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Ple de data 22 de
  novembre de 2011.
 • 1.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió extraordinària del Ple de data 20 de
  desembre de 2011.
 • 2.- Despatx oficial.
 • 3.- Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Donar de baixa, si s´escau, diversos béns de l´Inventari General de béns i drets del Consell
  Comarcal del Maresme.
 • 5.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´horari del Registre General del Consell Comarcal
  del Maresme.
 • 6.- Aprovació, si s´escau, del nomenament de representants del Consell Comarcal del Maresme a
  òrgans col·legiats d´Institucions, entitats i/o empreses.
 • 7.- Aprovació, si s´escau, de la modificació del Conveni amb l´Ajuntament de Mataró per l´execució
  del projecte de desplegament de la xarxa comarcal de Fibra Òptica, per a deixar sense efectes
  les clàusules tercera i quarta.
 • 8.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 314/11 de 2 de desembre sobre
  l´aprovació de l´addenda al “Conveni de col·laboració amb el Consorci Administració Oberta
  Electrònica de Catalunya per la prestació de serveis d´assistència tècnica”.
 • 9.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 318/11 de 14 de desembre sobre la
  proposta al Ple del Consorci Digital Mataró-Maresme, de nomenar Interventor temporalment
  per substitució, amb caràcter accidental.
 • 10.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 322/11 de 20 de desembre sobre
  prorrogar el termini de justificació dels ajuts econòmics a projectes de cooperació internacional
  al desenvolupament, per a entitats de la comarca del Maresme any 2011.
 • 11.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 331/11 de 22 de desembre sobre
  l´aprovació de l´addenda al Conveni amb Aigües Ter Llobregat per l´execució i finançament de
  les afectacions causades per les obres del projecte d´interconnexió de les xarxes d´abastament
  del Maresme Nord i Aigües Ter Llobregat.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 12.- Aprovació, si s´escau, de la cessió en precari de motoserres i altre utillatge forestal propietat
  del Consell Comarcal del Maresme a ajuntaments de la comarca.
 • 13.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 315/11 de 13 de desembre sobre la
  renovació de l´adhesió a l´acord marc del subministrament d´energia elèctrica amb destinació a
  les entitats locals de Catalunya del Consorci Català pel Desenvolupament Local.
 • 14.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 327/11 de 22 de desembre sobre
  l´aprovació del conveni tipus de cooperació amb diversos ajuntaments de la comarca per la
  compra agregada d´energia elèctrica.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 15.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb la Fundació el Maresme per a la
  prestació del servei de transport adaptat “porta a porta” dels usuaris del servei de teràpia i
  inserció ocupacional de la Fundació per l´any 2012.
 • 16.- Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 7 reguladora de la taxa per a la
  prestació del servei de suport a la gestió local en matèria de salut pública.
 • 17.- Aprovació, si s´escau, de la moció presentada per tots els grups comarcals, relativa a
  l´assumpció de les competències municipals derivades de l´aplicació de la Llei de Protecció dels
  animals.
 • 18.- Prendre coneixement, si s´escau, de la pèrdua de la condició de conseller comarcal del
  Sr. Jesús Hita Herrera.
 • 19.- Informes, precs i preguntes.