Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 20 de juny de 2017

A les 17:00h a la sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA

  • 0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de 21 de març de 2017.
  • 1. Emissió d’informe, si escau, de l’aprovació i modificació de diverses Ordenances reguladores de preus públics del Consell Comarcal del Maresme.
  • 2. Presentació de l’estudi “Implantació d’un sistema de transport a la demanda a la comarca del Maresme” a càrrec del Sr. Joan Prat, Director General de l’AMTU.
  • 3. Emissió d’informe, si s’escau, de la creació del servei “Agència de boscos del Maresme”, i informació de les darreres actuacions sobre els danys biòtics produïts per les plagues als boscos del Maresme i l’afectació del canvi climàtic.
  • 4. Presentació, a càrrec de la vicepresidenta de la Diputació de Barcelona Sra. Meritxell Budó, de les actuacions al Maresme en matèria d’atenció a les Persones.
  • 5. Informes, precs i preguntes.