Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 20 de març

El dimarts 20 de març, a les 17:00h, se celebrarà a la Sala de Plens del Consell Comarcal del Maresme reunió del Consell d’Alcaldes.

ORDRE DEL DIA

  • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 22 de novembre de 2011.
  • 1.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes de data 20 de desembre de 2011.
  • 2.- Presentació dels serveis que ofereix l’Associació Catalana de Municipis i Comarques als ens locals del Maresme.
  • 3.- Emissió d’informe, si s’escau, de la creació i establiment del Servei Comarcal de Protecció Civil.
  • 4.- Informes, precs i preguntes.