Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 25 de juny a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

  • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 18 de desembre de 2012
  • 1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes de data 5 de març de 2013
  • 2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió oordinària del Consell d’Alcaldes de data 19 de març de 2013
  • 3.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió extraordinària del Consell d’Alcaldes de data 21 de maig de 2013
  • 4.- Informar del seguiment de les obres del projecte de la Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme
  • 5.- Presentació de la Comissió Maresme commemoració 1713-1714
  • 6.- Presentació de l’Associació de Donants de Sang del Maresme i del Banc de Sang i Teixits, dades i activitats del 2012
  • 7.- Presentació del Col·lectiu de Persones Sordes del Maresme
  • 8.- Informes, precs i preguntes