Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 29 de setembre de 2015

ORDRE DEL DIA 1.- Informar favorablement, si s’escau, de la modificació puntual del Reglament Orgànic Comarcal (ROC) 2.- Presentació dels serveis que el Consell Comarcal del Maresme ofereix ala Ajuntaments de la comarca. 3.- Presentació del Pla Estratègic de Promoció Econòmica 4.- Presentació de la situació actual del Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD) 5.- Informe de l’estat de l’e-administració 6.- Informes, precs i preguntes