Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el 7 de juny

a les 17:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de 15 de març de 2016.

1. Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la primera sessió extraordinària del Consell d´Alcaldes de 21 d´abril de 2016.

2. Aprovació, si s´escau, de l’esborrany de l’Acta de la segona sessió extraordinària i urgent del Consell d´Alcaldes de 21 d´abril de 2016.

3. Presentació de la constitució de la Taula d´economia social i solidària a càrrec de la Sra. Alicia Rodríguez, Consellera Delegada de Promoció Econòmica.

4. Presentació del projecte “Accessibilitat per a platges, comarca del Maresme”, a càrrec de l´Associació AGIM, Mataró i Maresme.

5. Emissió d´informe, si s´escau, del Pla d´Actuació Comarcal (PAC) 2016-2019.

6. Presentació de l´estat de les pinedes i rieres del Maresme i proposta d´ intervenció municipal.

7. Presentació de la proposta de la Diagnosi zonal de la comarca i del Programa de millora i manteniment de camins municipals.

8. Presentació del projecte “Banc de terres d´Òrrius” a càrrec del Sr. Jordi Rull Claus, Alcalde d´Òrrius.

9. Informes, precs i preguntes.