Ordre del Dia del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes que se celebrarà el 16 d’abril a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i  Alcaldes de 12 de desembre de 2018.

1. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldesses i Alcaldes de 22 de gener de 2019.

2. Presentació de l’Estudi preliminar de la diagnosi de pobresa i vulnerabilitat social a la comarca, elaborat pel Centre d’Estudis Demogràfics (CED).

3. Exposició de la crítica situació dels centres especials de treball “Fundació MARPI”, “Fundació CEO del Maresme” i “Fundació Molí d’en Puigvert”. Propostes de col·laboració.

4. Proposta de posada en marxa de l’Oficina de contractació administrativa i redacció de licitacions.

5. Proposta de posada en marxa de l’Oficina de control i regulació dels usos turístics de l’habitatge. Intervenció de la Subdirectora General d’Inspeccions de la DG de Turisme de la Generalitat de Catalunya, i exposició de l’estudi jurídic per a implementar el servei.

6.  Projectes d’aprofitament de recursos naturals al Maresme i adaptació al canvi climàtic.

7. Exposició de la Llei d’espais agraris, a càrrec del Sr. Josep Pena Sant, director dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

8.  Informes, precs i preguntes.