Ordre del dia del Consell d’Alcaldies que se celebrarà el 10 de desembre a les 17:00h

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldies de 22 d’octubre de 2019.

1. Emissió d’informe, si s’escau, de la modificació del Reglament Orgànic Comarcal (ROC).

2. Presentació del projecte de Pressupost de l’exercici 2020.

3. Presentació a càrrec de la Sra. Montserrat Candini i Puig, Alcaldessa de Calella, de la proposta de candidatura de l’Alt Maresme a EUROPEAN COMMUNITY OF SPORT 2021.

4. Informació, per part dels membres del govern comarcal, sobre:

  • Els resultats de la reunió amb el Departament d’Interior per la selecció unificada de policies al Maresme.
  • Resposta dels ajuntaments a la proposta de compra agregada de vigilància de platges i abalisament.
  • Projecte d’habitatge social al Maresme.

5. Informes, precs i preguntes.