Ordre del dia del Ple que celebrarà el CCM el 15 de juliol


El proper dimarts, 15 de juliol a les 19.00h, el Consell Comarcal del Maresme celebrarà un Ple ordinari amb el següent ordre del dia: 0.-Aprovació, si s´escau, de l´acta de la sessió plenària ordinària de data 20 de maig de 2008.
-1.-Donar compte, si s´escau, de diversos Decrets de Presidència.
-2.-Presa de possessió de la Sra. María Angeles Montoya Benzal, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-3.-Presa de possessió de la Sra. Núria Sans i Palau, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
-4.-Presa de possessió del Sr. Salvador Casas i Burgués, com a conseller comarcal del Consell Comarcal del Maresme
-5.-Aprovació, si s´escau, del Compte General de 2008. CI RÈGIM INTERIOR, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SERVEIS EDUCATIUS 6.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la cessió de la titularitat de la concessió administrativa de l´edifici situat al Passeig del Callao s/n de Mataró
-7.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de cooperació amb l´Ajuntament de Mataró per a la integració dels centres universitaris de l´EUM i l´EUPMT a la Fundació Pública Tecnocampus.
-8.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb la Diputació de Barcelona per a la redacció de la Xarxa Viària Local i Comarcal (per a la millora de la mobilitat interna al Maresme).
-9.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament d´Acció Social i Ciutadania per al suport al Pla Comarcal de Joventut per a l´any 2008.
-10.-Aprovació, si s´escau, de la modificació del conveni de col·laboració amb l´Escola Universitària del Maresme per a la regulació del funcionament del Maresme Centre de Negocis.
-11.-Aprovació, si s´escau, de la modificació de l´Ordenança núm. 8 reguladora del preu públic dels serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis.
-12.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Canet de Mar per a la realització d´un curs de formació de monitors de menjador escolar.
-13.-Aprovació, si s´escau, de la creació del Grup de Treball sobre la Mobilitat al Maresme.
-14.-Incoació, si s´escau, d´expedient per a la cessió gratuïta de les accions de CETEMMSA a la Fundació CETEMMSA.
-15.-Aprovació, si s´escau, de l´annex al conveni de col·laboració amb Comissions Obreres – CCOO per l´acció “Assessorament i orientació sociolaboral per a joves”.
-16.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de col·laboració amb La Caixa de Pensions per a gestionar la línia de microcrèdits presentada per MicroBank dels usuaris del Centre de Negocis del Maresme.
-17.-Adscripció, si s´escau, a l´EUM de l´ús del bé del servei públic vehicle OPEL COMBO matrícula B-9315-WY.
-18.-Modificació, si s´escau, de l´Ordenança núm. 4 de la taxa d´ocupació de l´edifici de l´Escola Universitària del Maresme.
-19.-Ratificació, si s´escau, del text de la modificació dels Estatuts del Consorci Digital Mataró Maresme.
-20.-Resolució de les al·legacions formulades i aprovació definitiva, si s´escau, de l´ordenança núm. 4 reguladora del preu públic per prestació de serveis de transport escolar.
-21.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 174/08 de 30/05/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb l´Escola Pia Santa Anna de Mataró per a la formació en pràctiques d´un alumne.
-22.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 189/08 de 12/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb l´Escola Pia Santa Anna de Mataró per a la realització dels cursos de monitor/a de menjador i de transport escolar.
-23.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 200/08 de 27/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni amb IAESTE per a la realització de pràctiques de formació per a estudiants estrangers. CI TERRITORI I MEDI AMBIENT 24.-Aprovació, si s´escau, de la liquidació del cànon del primer semestre del Servei Comarcal d´Abastament d´Aigua potable en alta als municipis del Maresme Nord per a l´exercici 2008.
-25.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, l´Observatori del Paisatge i els ajuntaments d´Alella, El Masnou i Teià per a la realització de la Carta del Paisatge d´Alella, El Masnou i Teià.
-26.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb l´Ajuntament del Masnou per a la realització del mapa acústic del municipi i serveis d´assessoria.
-27.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques i els ajuntaments d´Argentona, Cabrera de Mar, Dosrius, Mataró i Òrrius per a la realització de la Carta del Paisatge de la Vall de la Riera d´Argentona.
-28.-Aprovació, si s´escau, d´un conveni de delegació al Consell Comarcal del Maresme de la gestió de la deixalleria de la Vallalta, Sant Pol- Sant Cebrià.
-29.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 197/08 de 25/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni de cooperació amb la Universitat de Barcelona per a la formació en pràctiques d´un alumne. C.I. SERVEIS A LES PERSONES 30.-Aprovació, si s´escau, de l´addenda de modificació del conveni de col·laboració amb la Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena signat l´any 2005, per a l´equip d´atenció a les persones víctimes de maltractaments.
-31.-Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 188/08 de 11/06/08, referent a l´aprovació d´un conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Pineda de Mar i Alella, per a la prestació de serveis de la borsa de lloguer social i jove de l´oficina comarcal d´habitatge.
-32.-Informes, precs i preguntes.