Pla d’actuació territorial 2016 en polítiques de joventut.

La Direcció General de Joventut presenta el PATJ 2016 com a l’eina del Projecte Territori per al desplegament de les polítiques locals de joventut en el marc PNJCat 2020
. El Pla d’actuació territorial 2016, sistematiza i recull les prioritats dels ens locals en matèria de polítiques de joventut amb la intenció de vincular-les als objectius i reptes establerts en el Pla Nacional de Catalunya 2020.