Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Maresme. 2015-2019
Presentació del Pla Estratègic al Consell d’Alcaldes celebrat el 29 de setembre de 2015 
Presentació del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic del Maresme 
Diagnosi del Pla Estratègic del Maresme 
Escenaris de futur 
Estratègies 
Pla d’acció