Programa per a Joves

Programa per Joves ofereix: Pràctiques a l’exterior


Les Pràctiques a l’exterior són una oportunitat per treballar durant 9 mesos a jornada completa en una de les 40 Oficines Exteriors de Comerç i Inversions de la Generalitat de Catalunya


Organitza:  Agència per a la Competivitat de l’Empresa


Requisits:  • Persones inscrites com a demandants d’ocupació a les oficines del SOC, d’entre 18 i 25 anys o d’entre 18 i 29 anys en el supòsit que la persona jove estigui inscrita en el Fitxer Nacional del Sistema de Garantia Juvenil.

  • Tenir un grau universitari oficial o un grau superior de formació professional relacionat amb l’objectiu de la pràctica o estar en condicions d’obtenir-lo abans de la data d’incorporació.

  • Tenir menys de tres mesos d’experiència laboral associada a la qualificació professional, amb independència del tipus de feina realitzada.


Contacte Tel: 93 476 72 06 / info.accio@gencat.cat 


Per a més informació