QAI10 Menjadors socials

 
 


Aquesta eina té la voluntat de donar suport tècnic i servir de guia a les empreses o entitats que voleu obtenir un nivell òptim de qualitat en l’àmbit dels Menjadors Col·lectius. Us presentem els 10 criteris bàsics que cal complir per obtenir la certificació del segell QAI10. Tenim a la vostra disposició models de documents que us poden ser d’utilitat en cas que necessiteu millorar alguns dels criteris, així com una línia oberta d’assessorament a través dels tècnics especialitzats per resoldre qualsevol dubte.


També trobareu el document de sol·licitud per certificar les vostres activitats i serveis i el protocol a seguir per iniciar l’expedient de certificacióEMPESES CERTIFICADES:


 


 
 


Presentació criteris bàsics 
Document de sol·lictud