Quart any d’increment dels accidents laborals al Maresme

3 persones van perdre la vida el 2017

 

Per quart any consecutiu, el Maresme ha registrat un increment de la sinistralitat laboral. Segons l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, l’any 2017 es va registrar un 9,33% més d’accidents en el lloc de feina. Aquest increment ha afectat tots els pronòstics de gravetat, però és en els mortals on l’augment percentual ha estat més destacat. 3 persones, malauradament, van perdre la vida com a conseqüència d’un accident laboral.

Les dades de 2017 indiquen que al Maresme es van comunicar 3.633 sinistres, 310 més que l’any anterior. El volum més important de treballadors i treballadores van patir ferides de pronòstic lleu: 3.607 (305 més que el 2016); 23 es van pronosticar com a greus (3 més que l’any anterior) i 3 van ser fatals, amb resultat de mort (l’any anterior se n’havien registrat 2). 

El nombre total d’accidents ha augmentat en tots els sectors econòmics amb percentatges que oscil·len entre el 29,46% de la construcció i el 4,21% dels serveis. A l’agricultura l’augment ha estat del 22,22% i a la indústria ha arribat al 14,12%.

L’Índex d’incidència

L’índex d’incidència és el paràmetre que s’utilitza per avaluar el grau d’accidents laborals sense efectes distorsionadors. Surt de relacionar el nombre de sinistres per cada 100.000 afiliats a la Seguretat Social. Els càlculs aplicats al Maresme també reflecteixen l’increment de la sinistralitat. L’any passat es van registrar 3.805,66 accidents  per cada 100.000 afiliats, una xifra que respresenta un increment anual de l’1,55%.

Pel que fa als sectors d’activitat, el sector primari és el que presenta un índex més elevat (48.488,66 accidents per cada 100.000 afiliats). El segon lloc l’ocupa la consrtrucció amb un índex de 10.021,40; segueix la indústria amb 4.311,30 i els serveis amb 3.178,42.

Podeu ampliar aquesta informació consultant la següent infografia: