Recursos i estratègies per millorar les capacitats dels docents en el desenvolupament de la seva tasca a l’escola actual.

Noves dates: 9 i 30 d’abril, i 7 de maig. Mataró. Inscripcions obertes.

Objectius La finalitat d’aquests tallers formatius és proposar recursos i estratègies per millorar la capacitat i la competència professional i personal. Reivindiquem que la figura del mestre en l´àmbit escolar respon a la necessitat de trobar (o retrobar) la implicació de les habilitats humanes, socials i professionals, en el desenvolupament de la tasca de l’educador. Contingut

Els tres tallers (tres sessions de 3h) seran impartits per dues reconegudes professionals del Maresme, en ple exercici de la seva activitat i amb més de 25 anys d´experiència: una d´elles es desenvolupa en els camps de la docència, la psicologia i la psicopedagogia i l´altre en els camps de la medicina pediàtrica i la neuropediatria.
En cada sessió es treballaran diferents aspectes a partir d’un cas clínic-pràctic el qual es donarà a conèixer prèviament, a nivell escrit, a cada participant en el moment de la inscripció. Es pretén que el coneixement previ dels casos a estudiar, resulti pràctic per entrar en matèria en el moment de cada activitat programada.

Referència RecursosDocents/abril’15 Públic L´activitat formativa proposada va dirigida al col•lectiu de mestres, professors i altres professionals relacionats amb el món de l’educació. Modalitat Presencial Dates: Dijous 9 i 30 d’abril, i 7 de maig de 2015. Horari 17’30h a 20’30h Hores 9 Lloc Centre Cívic Pla de Boet (C.Juan Sebastián Elcano,6). Espai 9. Població Mataró 08302 Dates d’inscripció 2015-03-04 Data fi d’inscripció 2015-04-03 Nombre de places Mínim de 20 i màxim de 26 persones. Requisits d’accés Per ordre d’inscripció. El CCM es reserva el dret d’ajornar o anul·lar aquesta acció, si en el moment del seu inici no s’arriba al mínim d’alumnes requerits. Com s’ha de fer la inscripció

Podeu fer la vostra inscripció a través del formulari següent: http://www.ccmaresme.cat/formulari.php?id=10808

Cost

Aquesta acció formativa està subjecte a Preu Públic de 45€. (Segons Ordenança 22, de 21 de maig de 2013).

Forma de pagament Un cop realitzada i enviada la inscripció, el CCM farà arribar via correu electrònic la carta de pagament corresponent. És requisit imprescindible haver liquidat el Preu Públic per poder assistir al taller. Entitat que realitza la formació Didàctica Mataró, Centre docent complementari: Dra.Anna Ballester (Neuropediatra) i Marta Talamàs (Psicopedagòga i Logopeda). Contacte

Mar Ferrer-Maresme Capacita
Consell Comarcal del Maresme
93 741 11 75
maresmecapacita@ccmaresme.cat

www.ccmaresme.cat

Organitzen i col·laboren:

Didàctica Mataró (www.didacticamataro.cat) Camí Ral, 200 Mataró.

Maresme Capacita-Consell Comarcal del Maresme

Ajuntament de Mataró

Programa

El mètode aplicat és eminentment pràctic i interactiu per tal d´ integrar experiències entre  tres  “mons”  que  semblen  relacionar-se   perfectament  en  la  teoria, però que presenten molts entrebancs a la pràctica: l’escola; els centres terapèutics;les consultes mèdiques.
Cada sessió farà servir com a fil conductor un cas pràctic, real i extret de l´experiència professional de les ponents. La resolució dels casos seran plantejats des d´un vessant professional i obert, entre ponents i participants.