Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals a la Comarca del Maresme

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat el nou Reglament regulador d’abocaments d’aigües residuals de la comarca del Maresme que fixa les normes aplicables en matèria d’abocaments d’aigües residuals per a la utilització directa o indirecta de la xarxa de col·lectors, xarxa de clavegueram, plantes depuradores i instal·lacions complementàries dels sistemes de sanejament gestionats pel Consell Comarcal del Maresme. També estableix el règim sancionador.

Aquest reglament és d’aplicació en l’àmbit dels termes municipals que integren la comarca del Maresme i que aboquin les aigües residuals a la xarxa de sanejament en alta gestionada pel Consell Comarcal del Maresme.Aquí podeu trobar la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 d’agost de 2004 que recull el Reglament Regulador d’Aigües Residuals a la comarca del Maresme, Cliqueu aquí.


Per obrir el document cal el programa Acrobat Reader. Si no el teniu, us el podeu descarregar gratuïtament. Cliqueu aquí