Repunta la sinistralitat laboral durant el segon trimestre de l’any

 

El nombre d’accidents a la feina ha continuat pujant al Maresme durant el segon trimestre de l’any. A banda de les xifres totals, la nota més negativa va ser la mort de 2 treballadors. Segons l’informe que elabora trimestralment l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal, entre els mesos d’abril, maig i juny es van registrar 716 accidents a empreses donades d’alta a la comarca. Aquesta xifra representa un increment del 5,29% respecte al trimestre anterior.

L’increment de la sinistralitat laboral s’ha donat en tots els sectors productius i, una vegada més, és el sector serveis el que aplega un nombre major. En concret, 485 dels 716 sinistres s’han registrat en aquest sector. la indústria n’ha comunicat 141; la construcció 70 i el sector primari ha registrat 20 accidents.

En termes absoluts, la sinistralitat laboral la pateixen més els homes que les dones, tot i que l’increment detectat el darrer trimestre ha afectat més al col·lectiu de treballadores (ha crescut un 7,76% davant de l’increment del 4,02% detectat entre els homes). L’informe de sinistralitat laboral detalla que dels 716 accidents a la feina comunicats durant el segon trimestre de l’any, 466 han estat protagonitzats per homes i 250 per dones. El 99,4% del conjunt de treballadors accidentats han patit lesions de pronòstic lleu; 2 han tingut ferides i greus i la nota més negativa ha estat la pèrdua de la vida de 2 treballadors.

Analitzant les dades a partir de l’Índex d’Incidència (valor que posa en relació el nombre d’accidents per cada 100.000 afiliats al règim de la Seguretat Social), el Maresme presenta un índex de 817,49 accidents laborals amb resultat de baixa per cada 100.000 afiliats al Règim General de la Seguretat Social. Aquest valor és superior al de Catalunya (809,82), però inferior al registrat en el conjunt de la província (831,94).

L’Índex d’Incidència per sectors, col·loca l’agricultura com el sector amb major sinistralitat i el sector serveis el menor. Aquesta tendència es reprodueix en les dades provincials i catalanes.

Podeu ampliar aquesta informació consultant l’informe elaborat per l’Observatori de Desenvolupament Local: