Reunió del Consell Comarcal amb l’ajuntament de Pineda per parlar del servei de recollida selectiva

El Conseller Delegat de Cooperació Municipal, Alfons Molons, i el Gerent del CCM, Ramon Llastarry, s’han reunit amb l’alcalde de Pineda de Mar, Xavier Amor, per parlar del servei de recollida selectiva de residus al municipi. El CCM va informar de l’estat actual del procés de selecció d’un soci privat per constituir una empresa d’economia mixta que permetrà canviar el model de gestió i donar resposta a les mancances que avui dia detecta l’ajuntament de Pineda.

En un termini de 30 dies, les empreses presentaran les ofertes sobre el servei. En funció de les seves aportacions, el CCM en farà la selecció. Per tant s´està ja en la fase final i en un termini breu es posarà en marxa aquest servei.

L´ajuntament de Pineda, vist el punt en el qual està el procés, esperarà la constitució de la nova empresa per valorar l’oferta del nou servei que millorarà i ampliarà el que ara s’està prestant tota vegada que podrà adaptar-se a les necessitats dels ajuntaments de la comarca i, a més, ampliar les seves funcions amb la neteja viària i la neteja de platges. Es preveu prestar un “servei a la carta” que permeti que cada ajuntament contracti la part del servei que precisi i amb el model que més s´adapti a les seves necessitats de servei i econòmiques.

El procés ha estat molt complex doncs s´ha hagut de fer un procediment partint de la base que els 30 ajuntaments delegarien tots els serveis al Consell Comarcal i amb totes les modalitats possibles. Això ha alentit el procés però ha assegurat una viabilitat i una flexibilitat que garanteix que pugui ser atractiu pels ajuntaments i doni un servei de qualitat.