Reunió per informar les associacions de les subvencions que poden rebre

 

El Consell Comarcal del Maresme, l’Ajuntament de Mataró i la Secretaria de Migracions i Ciutadania de la Generalitat han convocat una trobada amb entitats i associacions del Maresme per informar de la línia D de la convocatòria ordinària 2017 de subvencions per entitats del Departament de Treball, Acció Social i Famílies. La reunió es farà el 31 de gener a les 19:00h al Centre Cívic Cabot i Barba de Mataró. Les entitats interessades a assistir-hi cal que confirmin enviant un correu a pla.immigracio@ccmaresme.cat

La línia “D” de subvencions té per objecte donar suport a activitats, projectes i serveis que realitzen les entitats que contribueixen a la cohesió de la societat catalana a través de l´acollida i la integració de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades, a través de la promoció de la igualtat d´oportunitats educatives i d´accés al mercat laboral, de la sensibilització a favor de la igualtat de drets i a la no-discriminació per raó d´origen i a través del suport a les xarxes associatives de persones immigrades i d´acollida social.

Una de les novetats que planteja la convocatòria, que sortirà els propers dies, és la definició de noves línies d’actuació i l’ampliació del perfil d’entitats que hi poden concòrrer, entre elles les Associacions de Pares i Mares.

Les línies generals d’actuació subvencionables són:

D.1. Activitats de suport a l´associacionisme de persones immigrades.

D.2. Activitats de caràcter singular de suport al diàleg intercultural, a l’empoderament de joves i dones d’origen immigrant en situació de risc i a la realització de jornades i d’altres projectes de ciutadania.

D.3. Activitats d´acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció internacional.

D.4. Projectes d´acollida de famílies immigrades en la comunitat educativa.

D.5. Projectes de tallers de reforç escolar.

D.6. Projectes de mentoria d´alumnes de secundària.

D.7. Projectes de xarxes ciutadanes d´acollida a persones immigrades.

D.8. Serveis d´orientació i inserció laboral per a persones immigrades i vulnerables.

D.9. Serveis d´acollida residencial per a persones immigrades.

D.10. Serveis d´informació i assessorament especialitzat en migracions i ciutadania.

D.11. Projectes d’alfabetització en català i de promoció del voluntariat lingüístic en llengua catalana.

Data: 2017-01-31

Lloc: Centre Cívic Cabot i Barba

Adreça: Plaça Miquel Biada- Mataró (davant l’estació de RENFE)