SEGURETAT ALIMENTÀRIA: MANIPULACIÓ I CONTROL D’ALIMENTS

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/seguretat-alimentaria–manipulacio-i-control-d-aliments/3108 Sector/especialitat professional Indústria alimentària Municipi on es realitza el curs/acció Arenys de mar Nom del centre on s’imparteix Edifici xifré Adreça Carrer d’auterive s/n Arenys de Mar Data d’inici 09-03-2020 Data de finalització 09-03-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) De dilluns de 09:00 a 15:00h Total d’hores 6 hores Requisits d’accés

– En aquest curs NO es poden inscriure treballadors de l’Administració pública.
– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per persones desocupades
– En el cas de persones en actiu és IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual treballen disposin de centre de treball a Catalunya.Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Carnet manipulador d’aliments Termini d’inscripció Fins 02-03-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

A través del següent enllaç: https://www.idfo.com/curso/seguretat-alimentaria–manipulacio-i-control-d-aliments/3108
Cal clicar a l’opció insreiure’s i seguir les indicacions

Documentació a lliurar

Per persones treballadores en actiu:
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior

Per persones treballadores en situació d’atur:
– Fotocòpia dni per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia dardo (document de renovació de la demanda del soc)
– Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)

Més documentació Adquirir els coneixements bàsics establerts en el RD 109/2010 relatius a la manipulació d’aliments i la importància de la reglamentació alimentària.