Serveis del Catàleg Virtual de formació per a les empreses

Si, com a empresa, voleu formar part del Catàleg Virtual, aquí trobareu tota la informació i el procediment a seguir:
Procediment i requisits d’accés 

MODEL DE LA DOCUMENTACIÓ QUE CAL LLIURAR


 Sol·licitud 


Fitxa per a cada acció formativa 
Declaració jurada a signar